Vječni rat s nekompetentnim prijevodima

Vječni rat s nekompetentnim prijevodima

Kritika prijevoda romana Vječni rat

The Forever War iz 1974. godine najpoznatiji je roman američkog pisca znanstvene fantastike Joea Haldemana. Roman je nagrađen prestižnim ZF nagradama Hugo, Nebula i Locus, a Haldeman je na tragu tog uspjeha napisao još nekoliko romana koji su se nadovezali na temu Vječnoga rata, priču o dugotrajnom besmislenom ratu između Zemljana i Tauranaca. Glavni je lik Mandella koji uspijeva preživjeti sve ratove i, zahvaljujući dilataciji vremena, pratiti promjenu Zemlje i društva. Roman je na hrvatski preveden tek 2011. godine Prijevod je povjeren prevoditelju I.B. skromnog opusa i piscu kratkih priča, koji očito nije bio dorastao tom zadatku, s obzirom na nepoznavanje jezika koje nadilazi opis lektorskog posla, na nonšalantni stav prema jeziku, liberalno raspolaganje zavičajnim kvartovskim jezikom (ufurati se u spiku, hrpe love, prikeljen, pičiti), jugoslavenskim vokabularom (kačiti, saopćenje, prekomanduju) i jezičnih izmišljotina (črčkarati, šikćući, trilijunka). Algoritma više nema, ali ova knjiga ostaje, na žalost.

Gramatika

Prijevod pada već na gramatici, koja barem u književnim prijevodima ne trpi spajanje glagola kretanja s prilozima nekretanja, odnosno primjere iz ovog prijevoda: o mjestu gdje idete, bit će hladno tamo gdje idemo, uvijek je negdje jurio, kako smo se vratili ovdje, može otići kod dilera, mogu otići kod njih kad god hoću, prije nego što si došao ovdje

U ovom, kao i u mnogim drugim novijim prijevodima, mnogo je primjera doslovnosti, odnosno povođenja za engleskim: it kept me busy > držalo me zaposlenim; not that it would make that much difference > nije da bi činilo neku veliku razliku. Najočitija je doslovnost u slučajevima običnog neprevođenja, kao kad se advertisement for a body-building spa „prevede“ kao reklama za body-building toplice i kad se riječ dealer „prevede“ kao diler, dakle kad se fonetizira umjesto da se prevodi pa nastaju riječi hendikep, kompjuter, displej, džoint i kokpit, prisutne u ovom prijevodu.

Sljedeća je razina doslovnosti prevođenje engleskih riječi koje nije potrebno prevoditi. Takva je riječ „stvar“ u primjeru cepelini su bili nova stvar, gdje su „cepelini“ mogli biti „novost“ ili „novitet“. Nepotrebno je svaki put prevoditi „once“, „instead“ i „never“, sa „jednom“; „umjesto toga“ i „nikad“. U primjeru jednom kad se vrata otvore, ispunio bih kabinu odskočnim mecima, riječ jednom je suvišna, kao i u drugdje: jednom kad je bunker bio dovršen; jednom kad smo položili pod; jednom kad povratim snagu. „Never“ ne znači „nikad“ nego „više“ u primjeru and, once launched, they never did come down, prevedenom a jednom kad bi poletjeli, nikad se ne bi spuštali.

Die nije uvijek „umrijeti“, nego je, pogotovo s obzirom na tematiku ovog romana, češće „poginuti“, ali se u tekstu taj glagol stalno prevodi kao „umrijeti“. Riječ je, naime, o vojnicima koji kreću u akciju i ako tom prilikom izgube život, sasvim sigurno neće leći u krevet i umrijeti prirodnom smrću nego će poginuti, dok će u prijevodu većina nas vjerojatno umrijeti. Nije potrebno prevoditi ni glagol „moći“ u primjeru unutra sam mogao vidjeti raketu. Ako ju je pripovjedač mogao vidjeti, onda ju je i vidio. Glagol shuttle „preveden“ je imenicom šatl u primjeru when we shuttled back up to the Hope > kad smo se šatlovima prebacili natrag na Nadu. Nije rečeno kako smo se prebacili na Nadu, nisu se spominjali šatlovi, dakle dovoljno bi bilo reći da smo se prebacili, odnosno da smo prevezeni. Poslije Marygay piše da leti amo-tamo (relativistic shuttle), što je bolje rješenje.

Povođenje za engleskim odražava se u redu riječi neobičnom za hrvatski. U prijevodu kopula je dolazi otprilike gdje i englesko is, a trebala bi doći prije u rečenici. Evo samo nekih primjera: and the only way not to graduate is to die > jedini način da ne završite je da umrete (u krevetu?); jedini razlog zbog kojeg su to radili je taj što… Čak i kad bi se očuvalo ovakvo doslovno rješenje, je bi se trebalo naći na drugom mjestu u rečenici ili bi se trebalo promijeniti u oblik jest. Rečenica all you have to do is lean up against a boulder of frozen gas prevedena je sve što vi trebate napraviti je nasloniti se na gromadu smrznutog plina. Mogla je glasiti npr. „dovoljno bi bilo nasloniti se na gromadu smrznutog plina“. Slični su primjeri i jedini problem u cijelom postupku je odmaknuti se; a sve što možemo poduzeti da tako i bude je da se pokušamo vratiti

Umjesto glagola „činiti“ rabe se glagoli „napraviti“ i „uraditi“ (što sam drugo mogao napraviti s novcem; uradio si pravu stvar; to je prilično lako napraviti; gestama objašnjavao da prva stvar koju treba napraviti ako se bilo što dogodi, je da dotaknu osobu sebi zdesna

Uz veznik ako ne bi smio biti glagol u futuru prvom, ali primjera u prijevodu koji se kose s tim pravilom ima napretek: ako ćete moći nastaviti spavati umjesto „budete li mogli dalje spavati“ ili „uzmognete li opet zaspati“; ako ćeš biti dobar prema meni. Doslovno je i sintaktički netočno prevedena ova rečenica: Mogao bi znati i da će ako ćemo ići punim pogonom, bilo kako brže od otprilike dva G-a, ona umrijeti. Futur drugi (kako se bude približavala…) morao bi se koristiti i drugdje: Kako će nam se približavati tauranska lovačka letjelica, ovaj hendikep bivat će sve ozbiljniji. U primjeru možda će se smekšati jednom dovoljno je bilo umjesto futura upotrijebiti prezent svršenog glagola (možda se jednom smekša). 

Kod instrumentala sredstva nepotreban je prijedlog s, ali nalazimo ga u primjerima brzina, s kojom smo projurili; pobili smo ih više od pola sa strijelama i kopljima. Odnosna zamjenica kojega ovdje se rabi i kad se odnosi na nežive objekte: objekt kojega su lansirali. Mito je imenica srednjeg roda, što nije vidljivo iz primjera uplaćuje mali mito.

Mnogo je primjera za korištenje prijedloga za s infinitivom: nema se puno toga za reći; To je sve što imam za reći; imam tisuću stvari za obaviti; imalo što za jesti; mogu naći drugo mjesto za prespavati; dobar za očvrsnuti; letjelice za spiskati; trebala su dva kolapsarska skoka za doći do Neba; predaleko za propješačiti; još nešto za reći; za nabiti bombu trebalo je.

U prijevodu ima raznih neslaganja po padežu (bodljikavom žicu na vrhu) i broju: dvojica muškaraca iz prvog reda polako su ustali i okrenuli se prema nama; dvadeset četvorica od njih, više od polovice, umrli su pri izgradnji (u krevetu?); većina njih, zapravo, bili su mladi; nas polovina je ostalo u njemu… dok je druga polovina odlazila na manevre („polovina“ je iz drugog pokušaja točno shvaćena kao imenica ženskog roda). Primjer kad smo začuli pucnjevu vjerojatno je kombinacija imenica „pucnjavu“ i „pucnjeve“, kao što su i tri sata truskanja kombinacija „treskanja“ i „truckanja“. Primjer duplo manje od predviđenog trebao je glasiti „upola manje od predviđenog“ da bi bio logičniji. Od glagola „smrskati“ načinjen je trajni oblik u primjeru dok mi je greda smrskavala nogu, a greda je mogla jednostavno drobiti nogu. I od „prišuljati“ je nastao prišuljavati mj. prikradati. Imperativ glagola otići glasi u ovom prijevodu „odi“ (odi provjeriti; odi do radionice), a rjeđe „otiđi“ (otiđi dolje). Neprihvatljiv prijevod ne bi prošao bez pokojeg vau i glagolskog priloga kojem nedostaje završno ­i, kao u primjeru bio je to zastrašujuć prizor.

Kolokvijalizmi

Autor dočarava budućnost i tako da mijenja jezik. Umjesto zamjenica he, his, him zamislio je oblike tha, their i thim. Prevoditelj je to nastojao ignorirati (allowing thim > koja im je omogućavala) dok se tekst nije posebno osvrnuo na taj fenomen: Some of the new people we’d picked up after Aleph used “tha, then, thim” instead of “he, his, him,” for the collective pronoun. Prevoditelj je tad posegnuo za svojim zagrebačkim dijalektom, što baš i nije futuristički: Neki od novih ljudi koje smo pokupili nakon Alepha govorili su „prešel, gladoval“ umjesto „prešao, gladovao“; ako bi prešel mjesečni udio, jednostavno bi gladoval. Bilo bi jednostanije i vjernije originalu da je izmislio neke futurističke zamjenice i dosljedno ih se držao. Zašao je i u kolokvijalni izričaj kojim se zanio kad je bodysnatcher preveo kao tjelozdiper iako je film Bodysnatchers u nas svojedobno preveden kao Tjelokradice, kad smo već kod znanstvene fantastike. Rider je preveden kao furač, hladnjak je frižider, a if is awright witcha preveo je ak je okej stobjom, što bi valjda bio neki futuristički kolokvijalni iskrivljeni jezik ako nije tiskarska greška. Nije bilo potrebe hi prevoditi s bok, I see s kužim, a gang of boys s banda dečki i nijedan od dečki, skupa mj. „zajedno“. Rečenica he set down the clipboard he’d been scribbling on u prijevodu glasi odložio je bilješke prikeljene na tablu po kojima je črčkarao. Make a pass prevedeno je upucavati se, a buckets of money kao hrpa love. Da se prevoditelj zanio s korištenjem kolokvijalnih izraza vidljivo je iz primjera they were getting quite a roasting, što je prevedeno pičilo je po njima samo tako, a the commodore could get pretty academic postalo je bez potrebe viši kapetan bi se znao ufurati u učenu spiku. U izvorniku gotovo i nema kolokvijalnih izraza osim u nekim dijalozima, a nema ni psovki kojima je prevedeno for shit’s sake don’t shoot i god damn.  

Od jugoslavenskog vokabulara često se rabe izvedenice glagola „kačiti“: vrijedilo se kačiti na sve to; prikačili mi na tijelo; nakačena naredniku na rame; rabi se „saopćenje“ (nisam znao je li čula saopćenje), otarasiti se (nisam se mogao otarasiti dojma). Izvorno are hereby reassigned prevedeno je ovim putem se prekomanduju na, u posve nehrvatskom obliku i uz pogrešnu upotrebu svršenog glagola. Možda je svemirski vojnički rječnik trebao podsjećati na rječnik JNA, za što izvornik ne daje nikakva povoda. Rečenica scooting away from our reality prevedena je pomoću neznanog glagola šikćući ih iz svoje stvarnosti. Sunlight filtered down in patches prevedeno je besmislicom Sunčeva se svjetlost probijala dolje u malim komadima.

Loše prepisivanje i izmišljotine

Spell check je uglavnom dobro obavio posao, kao što je i dosljedno svugdje napisano prijam da se ne bi potkrao koji „prijem“, ali ipak nije sve točno prepisano. Dahlquist je na jednom mjestu postao Dhalquist, doktorica Alsever postala je Alsaver, Szydlowska je promijenila spol u Szydlowski, vojnik Rudkoski na jednom je mjestu postao Rudski, a 79 degrees Centigrade postalo je 76 Celzijevih stupnjeva, što i nije neka razlika, ali je svejedno nepotrebna pogreška. 

Riječ fluor zadala je prevoditelju određene poteškoće pa se pojavilo o viška u flouorokarbonu koji je trebao biti fluorokarbonat, poslije je fluorougljik, a zatim florougljik s ispalim u. Mosby’s raiders postali su Mosbyjevi jahači, što i nije velika razlika, osim što ukazuje na mogućnost ispadanja slova. Planet Charon trebao je, u skladu s mitologijom, glasiti Haron. „Dilatatori“ su po uzoru na engleski kopirani kao dilatori, a konstriktori su u kombinaciji s vaso-/vazo– katkad vasokonstriktori, a katkad vazokonstriktori, kao što je i stump čas patrljak, a čas batrljak. Raw materials u prijevodu su sirovi materijali umjesto sirovina, a „trilijuntinka“ u in the next trillionth of a second postala je trilijunka: u sljedećoj trilijunki sekunde

Odluči li se netko objaviti ostala Haldemanova djela, trebalo bi prvo iznova prevesti ovo, pogotovo ako Ridley Scott ostvari svoj projekt ekranizacije Vječnog rata. Često sa žaljenjem konstatiramo da se knjige slabo prodaju i da ljudi više ne čitaju. Mnogi ipak još ipak čitaju, ali često se čuje da ne žele čitati prijevode koje paušalno proglašavaju lošima pa se stoga okreću izvorniku. Ponekad imaju za to dobro opravdanje.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp