Analogija ledenjaka u komunikaciji između različitih kultura

Analogija ledenjaka u komunikaciji između različitih kultura

Nedavno sam na Facebook stranici „Čitaj knjigu“ naišla na ovu sliku:

Ona kroz analogiju ledenjaka prikazuje razliku doživljaja koje imamo kada gledamo film koji je snimljen prema napisanoj knjizi i tome kakvu sliku mi stvaramo dok čitamo tu knjigu.

Naravno, svi mi drugačije doživljamo knjigu koju čitamo jer slike koje stvaramo u svojoj mašti imaju veze sa svim našim iskustvima.

To me je podsjetilo na analogiju ledenjaka u komunikaciji između različitih kultura.

U komunikaciji između pripadnika različitih kultura zbog kulturnih razlika ili nepoznavanja tih razlika, postoji dodatni šum unutar komunikacijskog procesa (neki tu pojavu nazivaju i „gap u komunikaciji“).  Upravo taj „šum“ ili „gap u komunikaciji“ trebali bismo svesti na najmanju moguću mjeru, a kako  bismo što uspješnije komunicirali. Naravno, sve strane koje su u komunikacijskom procesu trebaju uložiti dodatni napor i nastojati razumjeti razlike s ciljem što uspješnije komunikacije.

Različite kulture imaju često različite poglede na jednaka iskustva, pa tako npr. i na humor. Ono što se smatra smiješnim u jednoj kulturi,  u drugoj kulturi može se smatrati uvredljivim ili nepristojnim. 

Komunikacija predstavlja otvorenost ljudi jednih prema drugima. Ona je i način čovjekova opstanka.  Razvijene komunikacijske vještine postaju značajke razvijenog društva. Sve više se potiče građane na razvijanje komunikacijskih vještina s obzirom na to da komunikacija postaje vrlo bitna značajka svakog društva. Način komunikacije daje određenom društvu specifični karakter. 

Komunikacija predstavlja i dijeljenja znanja interakcijom s drugima. Ovo uključuje vizualne metode (npr. znakovni jezik) te auditorne (npr.  glas i glazba), kao i fizičke (npr. dodir). 

Govoreći o kulturi nekog društva, možemo ju podijeliti na eksplicitnu i implicitnu kulturu.

Eksplicitna kultura je kultura koja je općepoznata, a podrazumijeva određene norme ili obrasce ponašanja. Eksplicitna kultura podrazumijeva opći obrazac koji je shvaćen kao zajednički obrazac svim kulturama (u poslovnom svijetu npr. poslovna pregovaranja).

Implicitna kultura obuhvaća skrivene, na prvi pogled neobjašnjive kulturne tvorevine, koje se najčešće javljaju na razini simboličkog:  npr. modeli ponašanja, norme, legende, mitovi, humor i sl. 

Posebnu pažnju trebamo usmjeriti upravo na implicitnu kulturu prilikom upoznavanja nama strane kulture. Pod implicitnom kulturom smatramo vjerovanja koja su karakteristična za određeno društvo i obuhvaćaju sva stečena znanja, praznovjerja, mitove… Odlučivanje o tome što se u pojedinoj kulturi smatra dobrim ili lošim (sustav vrednovanja) je dio implicitne kulture. 

Stoga razmotrimo analogiju između kulture i ledenjaka: iznad razine vode je ono što čujemo, vidimo i osjetimo prilikom susreta s nekom kulturom: čujemo jezik kojim se govori, slušamo glazbu, jedemo hranu i pijemo pića (to je vidljivi dio ledenjaka tj. film koji gledamo).

Međutim, ispod razine vode toga ledenjaka se nalazi dio koji nam je nevidljiv: vjera, stavovi, religija, vrijednosti (nevidljivi dio ledenjaka tj. knjiga koju čitamo).

Kod sudara dvaju različitih kultura dolazi do sudara tih ledenjaka. 

Pripadnici obje kulture vide dio ledenjaka koji je iznad vode, ali ne vide dio ledenjaka koji je ispod vode. Upravo je taj dio vrlo bitno razumjeti tj. razviti svijest o tome kako taj dio svakako utječe velikim dijelom na cjelokupnu kulturu. Upravo tu se događa najveći sudar kultura (tj. ledenjaka u ovoj analogiji).

Kulture istog kontinenta imaju slične običaje i navike te vrijednosti koje cijene. Općenito se smatra da se najveće razlike javljaju u kulturama koje su uvjetovane velikim geografskim udaljenostima (iako nije pravilo). Primjerice kultura Amerike se uvelike razlikuje od kulture Azije ili kulture Afrike. Različitosti su uvjetovane vrijednostima, navikama te načinima egzistencije.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp