Naš plovan


Podne zvoni,

plovana doma ni.

Dekla mu se jadi,

užina mu se hladi,

ma ka dije,

zaš ga još doma ni?

Da ga ni ča grdega kapitalo,

u sebi se, sva zapensana,

njigova jadna dekla pita.

Kamo je to poša,

kadi to blagoslivlja,

da naš plovan ni još doma doša.

Dvanajst je uri zdavno pasalo,

zvona više ne zvone,

ma našen plovanu se doma još ne gre.

Žene naše kapelenije,

za njigove slatke grihe,

se još i denas Bogu mole.

Uprostimo mu i mi,

zaš i on je čovik.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp