Svih šporkec san se libera

Svih šporkec san se libera

Da mi bude laglje

i da buden kuntentiji

na tu grdu pulitiku nis pensa.

Da me ne bi trovali z novin lažima

ni radio nis sluša,

ni Dnevnik na televiziji nis gleda,

ni đornale nis štija.

Sve san he ugasija i moren van reći

da se sada bolje ćutin.

Da bih tako veseja i kuntenat usta,

samo sport na televiziji gledan

i z mojin narodom se pominjem,

moj narod slušan

i za moj narod živin ja.

 

Upri, upri, narode moj,

Naša će barka jedino tako brže u porat spasa doj.

 

Z Kipa slobode na otoku Ellis čujen glas nade:

Dajte mi mnoštvo koje sanja slobodu

i svoje pravo na srićan život.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp