Read more about the article Slađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom
Epoha Portal Slađana Petrović

Slađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom

Slađana Petrović, nakon diplomiranja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, počinje svoj profesionalni rad na mjestu asistentice na istom fakultetu iz predmeta viša geodezija. Međutim, privučena mogućnošću rada u internacionalnom…

Continue ReadingSlađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom