Read more about the article Božja molba
Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Božja molba

Isuse Božji,daj nan da zabimonaše bono ja, ja, ja….,i nidan drugi nego JA.Isuse Božji,daj nan da služimo drugimai da za to niš ne iščemo.Isuse Božji,učini nas boljini humanijin ljudima.Isuse Božji,izliči…

Continue ReadingBožja molba