Read more about the article Anđelko Milardović – Nema tog režima koji može ugušiti slobodu
Epoha Portal Ivan Kolić

Anđelko Milardović – Nema tog režima koji može ugušiti slobodu

Politolog Anđelko Milardović https://www.imin.hr/wp-content/uploads/2021/12/Z%CC%8Civot-i-djelo-AM.pdf/ iz Instituta za migracije i narodnosti nedavno je objavio dvije vrlo interesantne knjige. Prva je naslovljena „Simulacija demokracije“(AGM), a u njoj autor istražuje demokraciju u doba…

Continue ReadingAnđelko Milardović – Nema tog režima koji može ugušiti slobodu