Scena filma iz 1976. godine savršeno opisala svijet u kojem živimo


Scena igranog filma Network iz 1976. godine, u svega tri minute savršeno je opisala svijet u kojem danas živimo, gdje su nacionalne države pretvorene u podružnice korporacija i Svjetske financijske oligarhije koja ima apsolutnu vlasd nad novcem a samim time i nad svima nama koji pokušavamo šreživjeti unutar tog sustava skrojenog po njihovim nacrtima.

„Ti si stari čovjek, koji razmišlja u pravcu nacija i naroda. Ali nema nacija, nema naroda, nema Rusa, nema Arapa,  nema trećeg svijeta, nema zapada.

Postoji samo jedan holistički sustav svih sustava. Postoji samo jedna ogromna i glavna isporepletena mulivarijantna multinacionalna dominacija dolara.

Naftni-dolari, elektro-dolari, multi-dolari, marke, rini, rublje, funte i shekeli. Međunarodni valutni sustav određuje cjelokupni život na svijetu. To je današnji prirodni poredak stvari.

To je atomska i sub-atomska i univerzalna struktura današnjih stvari. Pojavite se na vašem malom ekranu od 21. incha i mumljate o Americi i demokraciji.

Ne postoji Amerika. Ne postoji demokracija. Postoji samo IBN, ITT i AT&T i Du Pont, Down, Union Carbide i Exxon. To su današnje nacije u svijetu.

Što mislite o čemu Rusi pričaju na Skupu federacije? Carl Marxu? Oni izvade svoje grafikone linearnog programiranja, statističke teorijske odluke, minimax rješenja i računaju moguće cijene njihovih transakcija i investicija baš kao i mi.

Mi više ne živimo u svijetu nacija i ideologija gospodine Beal. Svijet je kolegijum korporacija neraskidivo utvrđen nepromjenjivim poslovnim aktima. Svijet je biznis gospodine Beal.

I bio je od kada je čovjek ispuzao iz sluzi. I naša djeca će doživjeti gospodine Beal da vide taj savršeni svijet u kojem ne postoji rat ili glad, opresije ili brutalnosti. Samo jedna ogromna ekumenska holding kompanija za koju će svi ljudi raditi da postignu ustanovljen profit i gdje će svaki čovjek imati svoje dionice, gdje će sve potrebe biti osigurane, sve ansioznosti umirene a dosada zabavljena.

A vas gospodine Beal sam izabrao da propovijedate ovo evanđelje. „Zašto mene“? Zato što ste na televiziji“.

 

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp