U muzeju mojega ditinjstva

U muzeju mojega ditinjstva

Vijađajući po svitu,
sve najpoznatije muzeje i galerije san ubaša
i u najvećen bogatstvu vega svita san uživa.
Ako me pitate kadi san najviše očaran i
oduševljen bija,
iskreno ću van povidati:
dimboko u meni žive
najveće svjetske umjetničke vridnosti.
I Louvre i Guggenheim i Prado i Ermitaž i British Museum
i mnogih drugih muzeja i galerija, ma tako kako u meni žive
eksponati iz Muzeja mojega ditinjstva,
to nidan na svitu ne more kambijati.
Moje gnjište, moj banak,
moja škancija, moja napa,
moje komoštre, moj lavič,
moje načve, moj panjarol,
moje pinjate, škudele,
dimboki i plitki pijati,
velike bukalete,
kacijole, piruni i žlice
vajka u meni bude najveću sriću
i najliplje rikorde.
A ča da van rečen,
ča da van povin
i sad u Muzeju moga ditinjstva
na staroj kantridi poli gnjišta sidin
i životu se veselin.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp