Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo nacrt ruske rezolucije o biološkim laboratorijima u UkrajiniVijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo nacrt rezolucije čiji je autor Rusija o osnivanju povjerenstva za istraživanje aktivnosti bioloških laboratorija na teritoriju Ukrajine.

Za usvajanje rezolucije glasale su Rusija i Kina, a protiv su bile SAD, Britanija i Francuska.

Ostali članovi Vijeća sigurnosti bili su suzdržani.

Suzdržano izaslanstvo kaže da optužbama Ruske Federacije nedostaju dokazi

Vijeće sigurnosti danas nije usvojilo rezoluciju koju je predložila Ruska Federacija o osnivanju komisije sastavljene od svih članova Vijeća koja će istražiti njezinu pritužbu o nepoštivanju obveza Sjedinjenih Država i Ukrajine prema Konvenciji o biološkom oružju. .

Nacrt rezolucije dobio je podršku samo jedne druge članice Vijeća — Kine — pri čemu su Francuska, Sjedinjene Države i Ujedinjeno Kraljevstvo glasovali protiv, a 10 preostalih članica Vijeća suzdržalo se od glasovanja.

Kroz nacrt rezolucije, Vijeće od 15 članova odlučilo bi uspostaviti povjerenstvo za istraživanje pritužbe Ruske Federacije u kontekstu aktivnosti bioloških laboratorija na teritoriju Ukrajine, kao i predstaviti 15-članom do 30. studenoga 2022. donijet će izvješće o tom pitanju koje će sadržavati preporuke i obavijestiti države stranke Konvencije na svojoj Devetoj revizijskoj konferenciji koja će se održati u Ženevi od 28. studenog do 16. prosinca 2022. o rezultatima istrage.

U nacrtu bi Vijeće također zahtijevalo od glavnog tajnika i Jedinice za podršku provedbi Konvencije o biološkom oružju da, unutar svojih mandata, pruže svu potrebnu pomoć Komisiji.

Drugim riječima, nacrt bi natjerao Vijeće da podsjeti da, prema članku VI. Konvencije, njegove države stranke surađuju u provođenju svake istrage koju tijelo može pokrenuti, u skladu s odredbama Povelje Ujedinjenih naroda, o temeljem pritužbe koju je primilo Vijeće.

Govoreći prije glasovanja, predstavnik Ruske Federacije rekao je da glasovanje predstavlja “značajnu prekretnicu” za Vijeće sigurnosti. Budući da je njegova zemlja iznijela svoje stajalište o tom pitanju pred Vijećem 27. listopada, održana su dva kruga stručnih konzultacija nacrt, koji je potaknuo neke članove Vijeća da donesu “jednostrane zaključke”, rekao je, dodajući kako očekuje da će glasovanje odražavati poštivanje međunarodnog prava i Konvencije o biološkom i toksinskom oružju, te se nada potpori članova Vijeća koji se ne boje razljutivši Washington, DC, i njegove satelite.

Nakon glasovanja, predstavnik Ruske Federacije izrazio je razočaranje što Vijeće nije uspjelo aktivirati mehanizam predviđen člankom VI. Konvencije o biološkom oružju. Bez obzira na ishod današnjeg glasovanja, njegovo izaslanstvo nastavit će ulagati sve napore kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi s nepridržavanjem Konvencije od strane Sjedinjenih Država i Ukrajine, u kontekstu aktivnosti bioloških laboratorija na teritoriju Ukrajine.

Delegat Sjedinjenih Američkih Država složio se s predstavnikom Ruske Federacije da je sastanak označio prekretnicu, ističući: „To je prekretnica, za obmane i laži Ruske Federacije. ”Podsjetivši da su tijekom konzultativnog sastanka prema članku V. Konvencije o biološkom oružju u rujnu u Ženevi njezina zemlja i Ukrajina prošle kroz optužbe Ruske Federacije “točku po točku i razotkrile svaku pojedinu”, dodao je: “Kada nisu uspjeli u Ženevi, ovdje su iznijeli svoje lažne tvrdnje, zlorabeći njegov položaj i zlostavljajući nas.”

Ponavljajući takve točke, predstavnica Ujedinjenog Kraljevstva rekla je da je njezina zemlja glasala protiv rezolucije kako bi zaštitila integritet Konvencije i spriječila da ona bude potkopana neutemeljenim optužbama. Tvrdnje Ruske Federacije nemaju činjeničnu osnovu i njezini dugogodišnji napori dezinformiranja podrivaju miroljubivu biološku suradnju prema članku X, rekla je, pozivajući Vijeće da brani miroljubivu biološku suradnju od neutemeljenih zlonamjernih optužbi.

Francuski izaslanik rekao je da je i njegova zemlja glasala protiv nacrta, nakon što je detaljno procijenila takozvane dokaze i zaključila da su optužbe neutemeljene. “Ako se riječi liše značenja i ako se istina i laž promatraju na ravnopravnoj osnovi, diplomacija više nije moguća”, istaknuo je.

Predstavnik Meksika izjavio je da je njegova zemlja suzdržana jer nisu ispunjene odredbe članka VI. Podsjetivši da strana koja navodi takva kršenja treba pružiti dokaze za aktiviranje sljedećeg koraka, istaknuo je da Ruska Federacija to nije učinila niti u raspravi niti u procesu konzultacija za nacrt rezolucije.

U međuvremenu, predstavnik Kine rekao je da je glasovao za nacrt budući da na pitanja koja je postavila Ruska Federacija o biološkim aktivnostima koje se odvijaju u Ukrajini tijekom formalnog konzultativnog sastanka u rujnu nije odgovoreno.

Na sjednici su govorili i predstavnici Indije, Irske, Albanije, Norveške, Kenije, Brazila, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Gane.

Sjednica je započela u 16.48 sati, a završila u 17.30 sati

Izjave prije glasovanja

DMITRY A. POLYANSKIY (Ruska Federacija) rekao je da predstojeće glasovanje predstavlja “značajnu prekretnicu” za Vijeće sigurnosti. Podsjećajući na stajalište svoje zemlje o tom pitanju, izneseno 27. listopada u Vijeću, izjavio je da su nakon tog sastanka održana dva kruga stručnih konzultacija o nacrtu. Međutim, tijekom tog vremena emitirane su “stare teme” o Ruskoj Federaciji, a rečeno je da dokazi koje je iznijela ne zaslužuju daljnje razmatranje. Naveo je da su pojedini članovi Vijeća donosili jednostrane zaključke, zamjenjujući odluku koju će donijeti 15-člano tijelo svojim “pristranim nacionalnim ocjenama”.

Akcijski

Vijeće tada nije usvojilo tekst jer nije dobio potreban broj glasova. Dobila je 2 glasa za (Ruska Federacija, Kina) prema 3 glasa protiv (Sjedinjene Države, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i 10 suzdržanih.

G. POLYANSKIY (Ruska Federacija) izrazio je razočaranje što Vijeće nije uspjelo aktivirati mehanizam predviđen člankom VI. Konvencije o biološkom oružju. Citirajući njezine odredbe, rekao je da su zapadne zemlje tijekom rada na nacrtu rezolucije na sve načine pokazale da se zakon za njih ne odnosi. Bez obzira na ishod današnjeg glasovanja, njegovo izaslanstvo zadržava svoja pitanja Sjedinjenim Državama i Ukrajini, rekao je, dodajući da dokazi u tužbi njegove zemlje još uvijek zahtijevaju pojašnjenje. Ruska Federacija nastavit će djelovati u okviru Konvencije o biološkom oružju i uložiti sve napore kako bi se utvrdile sve činjenice u vezi s nepridržavanjem Konvencije od strane Sjedinjenih Država i Ukrajine, u kontekstu aktivnosti bioloških laboratorija na teritoriju Ukrajine. Svi prekršitelji snosit će odgovornost od međunarodne zajednice. Ruska Federacija nepogrešivo će raditi na daljnjem jačanju režima Konvencije, uključujući Devetu revizijsku konferenciju koja će se održati u Ženevi od 28. studenog do 16. prosinca.

Izjave

JUAN GÓMEZ ROBLEDO VERDUZCO (Meksiko) izjavio je da je njegova zemlja suzdržana jer nisu ispunjene odredbe članka VI. Konvencije o biološkom oružju. Podsjetivši da strana koja tvrdi o takvim kršenjima treba pružiti dokaze kako bi se pokrenuo sljedeći korak, istaknuo je da se to nije dogodilo niti u raspravi niti u procesu konzultacija za ovaj prijedlog rezolucije. Napomenuo je i kako nije realno vjerovati da se može formirati povjerenstvo kako je predloženo i da u roku od 28 dana Vijeću podnese izvješće s preporukama. Ipak, istaknuo je kako je predstojeća revizijska konferencija Konvencije idealan forum za razmatranje komentara Ruske Federacije.

LINDA THOMAS-GREENFIELD (Sjedinjene Države) rekla je da je glasala protiv nacrta jer se “temelji na dezinformacijama, nepoštenju, lošoj vjeri i potpunom nedostatku poštovanja prema ovom tijelu”. Naglašavajući važnost Konvencije o biološkom i toksinskom oružju, rekla je da njezina zemlja ozbiljno shvaća svoje odgovornosti kao država stranka i ispunjava svoje obveze u skladu s tim, pomažući partnerima u jačanju zdravstvene sigurnosti i smanjenju utjecaja zaraznih bolesti, dodajući: „Takva suradnja ne smije biti stigmatiziran.” Tijekom konzultativnog sastanka održanog o članku V. u Ženevi, Ruska Federacija nije uspjela iznijeti dokaze koji bi poduprli svoje lažne optužbe, rekla je. Unatoč zlouporabi procesa od strane te zemlje, njezina zemlja i Ukrajina su prošle kroz optužbe Ruske Federacije “točku po točku i razotkrile svaku pojedinu”. Stoga, Ona je nastavila, ovaj sastanak je prekretnica, kako je rekao izaslanik Ruske Federacije, dodavši: “To je prekretnica za obmane i laži Ruske Federacije.” Nastavila je, izjavivši: “Kada nisu uspjeli u Ženevi, podigli su svoje lažne tvrdnje ovdje, zlorabeći njegov položaj i zlostavljajući nas.” Umjesto da se usredotočuje na takve tvrdnje, Vijeće bi se trebalo usredotočiti na istinu i užase koje je Ruska Federacija nanijela ukrajinskom narodu, naglasila je.

AMARNATH ASOKAN (Indija) rekao je da se bilo koje pitanje koje se odnosi na obveze prema Konvenciji o biološkom oružju treba rješavati u skladu s Konvencijom i kroz konzultacije i suradnju između relevantnih strana. Istaknuo je potrebu za pregovorima o sveobuhvatnom pravno obvezujućem protokolu koji predviđa učinkovit, univerzalan i nediskriminirajući mehanizam provjere. To je neophodno za jačanje Konvencije i njezine provedbe od strane država stranaka, rekao je, izrazivši nadu da će trenutna situacija dati poticaj za rano razmatranje, pregovore i finalizaciju takvog protokola od strane država stranaka. Uzimajući u obzir te različite aspekte, Indija je odlučila suzdržati se od glasovanja o rezoluciji, rekao je.

CAÍT MORAN (Irska) naglasio je da Ruska Federacija nije predstavila nikakve materijalne ili vjerodostojne dokaze koji bi poduprli svoje navode, bilo putem konzultativnog sastanka u članku V. u Ženevi u rujnu, niti u materijalima dostavljenim Vijeću. Dodala je da je njezina zemlja bila suzdržana jer ne vidi predloženu istragu Vijeća ni opravdanom ni korisnom. Napominjući da Moskva pokušava zloupotrijebiti Konvenciju i Vijeće kao platformu za svoje dezinformacije kako bi opravdala svoju neopravdanu i nezakonitu invaziju na Ukrajinu, zatražila je da se zaustave te duboko cinične i štetne akcije koje riskiraju potkopavanje ključnih multilateralnih sporazuma o kontroli naoružanja, kao i međunarodnih suradnja u vitalnim zdravstvenim istraživanjima.

FERIT HOXHA (Albanija) rekao je da se suzdržao pri glasovanju o nacrtu jer su tvrdnje koje je iznijela Ruska Federacija neutemeljene i nepotkrijepljene; ta država nije pružila vjerodostojne dokaze koji bi poduprli potrebu za istragom po članku VI. Pozvao je Rusku Federaciju da prekine agresiju na Ukrajinu i vrati svoje trupe kući, “umjesto da zlorabi Vijeće i zagađuje njegov rad dezinformacijama i fantazijama”.

TRINE SKARBOEVIK HEIMERBACK (Norveška) rekla je da se njezina zemlja suzdržala od glasovanja jer ne želi postaviti negativan presedan u korištenju članka VI. Konvencije o biološkom i toksinskom oružju. Norveška je pomno pregledala dokumente priložene ruskoj pritužbi prema članku VI. Konvencije, koji se pretežno sastoje od tvrdnji, tumačenja i zaključaka same Ruske Federacije. Podsjetivši da su se iste optužbe bavile u rujnu tijekom službenih konzultacija o članku V, rekla je da Ruska Federacija nije uspjela dokazati vjerojatan razlog za daljnje istražne korake. Ističući da je “duboko problematično što je država koja je podnijela pritužbu Vijeću sigurnosti sama ‘uzela pero’ i podnijela rezoluciju koja se bavi pritužbom”,

BARBARA WOODWARD (Ujedinjeno Kraljevstvo) rekla je da je njezina zemlja glasala protiv rezolucije kako bi zaštitila integritet Konvencije i spriječila da ona bude potkopana neutemeljenim optužbama. Ukazujući na lažne optužbe Ruske Federacije o biološkim aktivnostima, podsjetila je da su Ukrajina i Sjedinjene Države dale sveobuhvatan odgovor u rujnu. Tvrdnje Ruske Federacije nemaju činjeničnu osnovu i njezini dugogodišnji napori dezinformiranja podrivaju miroljubivu biološku suradnju prema članku X, naglasila je, pozivajući Vijeće da brani miroljubivu biološku suradnju od neutemeljenih zlonamjernih optužbi.

MICHAEL KAPKIAI KIBOINO (Kenija) istaknuo je da treba izbjegavati sve radnje koje bi mogle potkopati Konvenciju, osobito u svijetu koji se bori s posljedicama pandemije, ukazujući na važnost poštivanja postojećih konvencija i normi koje osiguravaju nesmetanu međunarodnu suradnju. Napomenuo je da sve vjerodostojne optužbe o korištenju oružja za masovno uništenje treba tretirati s ozbiljnošću koju zaslužuju.

GENG SHUANG (Kina) rekao je da je glasao za nacrt jer prijetnje biološkoj sigurnosti ne poznaju granice. Podsjetivši da je Ruska Federacija od ožujka iznosila svoje optužbe u Vijeću o biološkim aktivnostima koje se odvijaju u Ukrajini, rekao je da svaka zabrinutost oko poštivanja Konvencije o biološkom i toksinskom oružju zaslužuje temeljita i precizna pojašnjenja stranaka. zabrinut. Iako je u rujnu održan službeni konzultativni sastanak za rješavanje takvih pitanja, rekao je, nažalost, na niz pitanja koja je postavila Ruska Federacija nije odgovoreno. Stoga je Ruska Federacija Vijeću podnijela svoje optužbe koje su bile razumne, legitimne i ne bi ih trebalo blokirati. Poštena i transparentna istraga može riješiti pitanja usklađenosti i pomoći u održavanju autoriteta Konvencije.

JOÃO GENÉSIO DE ALMEIDA FILHO (Brazil), ističući kako je njegova zemlja razmotrila dokumente koje je Ruska Federacija stavila na raspolaganje i rasprave u Ženevi, rekao je da trenutno nisu ispunjeni potrebni uvjeti za pokretanje istrage prema članku VI. Brazil je predan nastavku pregovora za usvajanje obvezujućeg protokola verifikacije koji jača provedbu Konvencija o biološkom oružju u pogledu isključive miroljubive uporabe znanja i tehnologija u području znanosti o životu. Današnja situacija u Vijeću samo pojačava nužnost uspostave takvog mehanizma, istaknuo je, napomenuvši da je sljedeća pregledna konferencija prilika da se članice Vijeća bez odgode ponovno uključe u takve rasprave. Iako takav protokol nije usvojen,

MOHAMED ISSA ABUSHAHAB (Ujedinjeni Arapski Emirati) izjavio je da, budući da članak VI. Konvencije nikada nije primijenjen, Vijeće treba biti razborito i promišljeno kada uspostavlja nove presedane. Istaknuo je da bi trebao postojati široki dogovor među članovima Vijeća o pokretačima i modalitetima za nastavak s člankom VI. S obzirom na nedostatak takvog dogovora o nacrtu rezolucije predstavljenom danas, istaknuo je da je njegova zemlja odlučila biti suzdržana.

NICOLAS DE RIVIÈRE (Francuska) rekao je da su rezultati glasovanja “nepobitni”, pokazujući da “nitko nije zaveden lažima Ruske Federacije”. Francuska je glasala protiv nacrta, nastavio je, dodajući: “Ako se riječi liše njihovog značenja i ako se istina i laž razmatraju na ravnopravnoj osnovi, diplomacija više nije moguća.” Francuska je detaljno procijenila takozvane dokaze; optužbe su neutemeljene. Ti su zaključci već doneseni tijekom konzultacija u vezi s tim u Ženevi, rekao je, dodavši da je sama Ruska Federacija rekla da nema novih informacija. Ruska Federacija će na rezultate glasovanja odgovoriti tako što će se predstavljati kao žrtva i pokušati držati lekcije o međunarodnom pravu, rekao je, navodeći da bi to bilo “smiješno da činjenice nisu razlog za suze”. Ruska Federacija vodi agresijski rat protiv svog susjeda i nezakonito aneksira teritorij Ukrajine. Pozvao je Rusku Federaciju da prestane s kampanjom dezinformiranja i izrazio žaljenje zbog instrumentalizacije Konvencije o biološkom i toksinskom oružju od strane te zemlje.

HAROLD ADLAI AGYEMAN (Gana), predsjednik Vijeća za mjesec dana, govoreći u svom nacionalnom svojstvu, rekao je da je bio suzdržan od glasovanja, zbog ishoda sastanka održanog u Ženevi bez konsenzusa, unatoč ponovljenom prijedlogu njegove zemlje da se konačna odluka o biološkom stanju Ukrajine programi se mogu izraditi tek nakon daljnje procjene relevantnih institucija. Kao država stranka Konvencije o biološkom oružju, Gana vjeruje u pravo država stranaka da se uključe u konzultacije i međusobno surađuju kako bi postigle rješenje u slučaju bilo kakvih pritužbi o kršenju Konvencije, kao što je dogovoreno u članku V. i smatra da bi nužan uvjet za pozivanje na članak VI., za formalnu istragu pritužbe, trebao biti uvjerljiv prima facie slučaj.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp