Kreativno društvo – Simbolika logotipa

Kreativno društvo – Simbolika logotipa

Volonteri projekta Kreativno društvo aktivno rade na izgradnji transparentnog i samoupravnog društva, stoga logotip projekta nema nikakvo skriveno značenje kao što je to slučaj sa brojnim logotipima i simbolima koji se koriste u potrošačkom društvu u svrhu manipulacije.

Dužnost nam je javnosti iznijeti njegove isključivo pozitivne aspekte za budućnost svakog čovjeka, a ujedno i čitavog čovječanstva.

Logotip Kreativnog društva znak je po kojem možete prepoznati pripadnike međunarodnog pokreta „Kreativno društvo” diljem svijeta. Logotip se sastoji od tri elementa: broja 8, trokuta i kruga sa strelicom prema gore.

Glavni logotip projekta Kreativno društvo je crn na bijeloj pozadini.

Logotip može biti stiliziran i može biti različitih boja za izradu pribora (zastava, bedževa, tiskanih materijala itd.).

Logotip može biti stiliziran s nacionalnim (etničkim) ornamentima ukrašavanjem središnje strane broja osam.Struktura logotipa odražava glavnu svrhu projekta Kreativno društvo kao prijelazne faze prema izgradnji Idealnog društva.


Simbolika logotipa (8) OSAMU brojnim kulturama svijeta broj osam je simbol savršenstva, reda i potpunosti.

On je početak novog razdoblja, novog ciklusa, obnove i preporoda.

Simbol ljubavi, obilja i procvata, pouzdanost dovedena do savršenstva.

Broj osam u vodoravnom položaju čini znak beskonačnosti, koji je suprotan konceptu konačnosti. Broj osam je sakralni broj u mnogim tradicijama svijeta.

U kontekstu logotipa projekta „Kreativno društvo“, broj osam simbolizira osam temelja Kreativnog društva, pouzdanih temelja na kojima je skladan i pravedan svijet izgrađen.


 TROKUTSimbol trokuta ima brojna značenja, među kojima su glavna: život, planina, impuls prema gore, napredak.

Trokut igra ključnu ulogu u gotovo svim religijskim tradicijama svijeta, utjelovljujući višu silu.

Trokut predstavlja simbolično značenje broja 3.

Trokut okrenut prema gore je simbol istine, mudrosti, stabilnosti. Simbolizam trokuta odgovara principima uznesenja do točke Jedinstva.

U kontekstu Kreativnog društva, trokut simbolizira uspon u novu fazu, fazu ljudskog jedinstva, procvata, i kontinuiranog razvoja svakog čovjeka, poboljšanja kvalitete njegova života.


KRUG SA STRELICOM PREMA GOREU svjetskim kulturnim tradicijama krug utjelovljuje život, potpunost, jedinstvo, najviše savršenstvo i neprekidan pokret. Sve točke kružnice su ekvivalentne.

Krug, kao jedan od najznačajnijih mitopoetskih simbola, koji sadrži koncept sveznanja, nevidljivi princip stvaranja, jedinstva i integriteta. Od drevnih vremena, simboličko značenje kruga se povezuje sa suncem, svjetlom i nebom.

Kretanje u smjeru kazaljke na satu simbolizira evolucijski proces, stvaranje i razvoj, život, dobrotu i procvat. U umjetničkim kompozicijama pokret slijeva na desno simbolizira kretanje u budućnost.

U kontekstu Kreativnog društva, krug sa strelicom usmjerenom prema gore predstavlja ujedinjeni uzlazni pokret čovječanstva prema savršenom Idealnom društvu slobodnih ljudi.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp