Budućnost globalizacije

Budućnost globalizacije

 

Razmišljajte o diverzifikaciji, a ne o razdvajanju

 Poslije ovogodišnjeg Svjetskog ekonomskog foruma bilo je puno suzdržane kritike, dovodeći u pitanje čak i svrhu daljnjeg održavanja i postojanja WEF-a.

Vrlo ugledni ekonomisti i prestižni komentatori najvažnijih poslovnih novina  (pa i u nas) promatraju to kroz dva pokazatelja. Prvo, ovogodišnjem skupu nisu prisustvovali čelnici SAD  i Kine što svakako umanjuje značenje dosad najvećeg okupljanja političara i poslovnog svijeta i dovodi u pitanje realizaciju eventualnih zaključaka ili preporuka.h. Druga zamjerka je da WEF (već godinama) uglavnom „prepričava“ događaje, a ne nudi rješenja što se od političke i poslovne elite ipak očekuje.

Analiza  ovogodišnjeg Davosa sigurno nije tako jednoznačna. Iako se mnogi s tim ne  slažu, ipak je dominiralo pitanje budućnosti globalnih kretanja, o čemu sigurno ovisi brzina oporavka svjetske ekonomije, ali i njena budućnost.

Da li to zavređuje omalovažavanje ovog  skupa?

 Uoči pandemije, ruske invazije na Ukrajinu, godina rastućih napetosti između Sjedinjenih Država i Kine i tekuće makroekonomske neizvjesnosti, tvrtke i kreatori politika preispituju svoje opskrbne lance i trgovinske odnose. Što to znači za globalizaciju?

Kao prvo, globalizacija ostaje presudan element gospodarskih aktivnosti širom svijeta. Svijet je, zapravo, povezaniji nego ikad prije. Informirana reimaginacija onoga što slijedi zahtijeva detaljan pristup, kako u mapiranju koncentriranih trgovinskih odnosa, tako i u odlučivanju o akciji – bilo da se udvostruči, razdvoji ili diverzificira. kako ponovno osmišljavanje globalizacije može izgraditi temelje za održiv i uključiv rast,

Komplikacije koncentracije u globalnoj trgovini

Koncentracija na podrijetlo proizvoda kojima se trguje je široko rasprostranjena, što potiče pitanja o tome treba li diverzificirati ili razdvojiti.

 • Nijedna regija nije ni blizu samodostatnosti. Svaka regija se oslanja na trgovinu s drugima za više od 25 posto barem jedne važne vrste robe.
 • Oko 40 posto globalne trgovine je “koncentrirano”. Uvozne ekonomije oslanjaju se na tri ili manje nacije za ovaj udio u globalnoj trgovini.
 • Tri četvrtine ove koncentracije dolazi od izbora specifičnih za gospodarstvo. U tim slučajevima (30 posto globalne trgovine), pojedinačne zemlje nabavljaju proizvod iz samo nekoliko nacija, čak i kada su globalne mogućnosti opskrbe raznolike.
 • Tijekom proteklih pet godina najveća gospodarstva nisu sustavno diverzificirala podrijetlo uvoza. Svi imaju ranjivosti, neki više od drugih.
 • Informirana reimaginacija globalne trgovine zahtijeva detaljan pristup¸ kako u mapiranju koncentriranih trgovinskih odnosa tako i u odlučivanju o akciji – bilo da se udvostruči, odvoji ili diverzificira.

Živimo, zapravo,  u visoko međusobno povezanom svijetu. Svaka se regija oslanja na uvoz za više od 25 posto barem jedne važne vrste robe, prema nedavnom istraživanju McKinsey Global Institute (MGI). Međupovezanosti su tijekom vremena stvorile velike koristi, poboljšavajući učinkovitost, povećavajući globalnu dostupnost proizvoda i potičući gospodarsku rast. Ali, nedavni poremećaji u opskrbnom lancu, ruska invazija na Ukrajinu i rastuće napetosti između Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost otpornosti.Poduzeća i kreatori politike podjednako ispituju odakle dolaze inputi i, u nekim slučajevima, razmišljaju o rekonfiguraciji ili čak raskidu određenih dugotrajnih trgovinskih veza.

 

Koncentrirana globalna trgovina stvara komplikacije. S jedne strane, koncentrirani trgovinski odnosi mogu odražavati i potaknuti povećanje učinkovitosti. S druge strane, prekid koncentriranih trgovinskih tokova može biti posebno destruktivan ako je proizvode teže zamijeniti u kratkom roku zbog nedostatka vidljivosti i alternativa.

Ovaj se članak oslanja na nalaze nedavnog istraživanja MGI-ja o globalnim tokovima, analizirajući koncentraciju u više od 120 zemalja, otprilike 6000 proizvoda i osam milijuna pojedinačnih trgovinskih koridora. U tom smislu je svakako vrijedan šire pozornosti.

Za mnoge proizvode zemlje se oslanjaju na raznoliku skupinu trgovinskih partnera. To posebno vrijedi za veća gospodarstva. Na primjer, Kina uvozi sirovu naftu iz više od 40 gospodarstava, a Sjedinjene Države uvoze automobile iz više od 25 zemalja.

Međutim, za 40 posto globalne trgovine uvozno gospodarstvo oslanja se na tri ili manje nacije za opskrbu danim resursom ili proizvedenim dobrima  Ovi “koncentrirani” trgovinski odnosi postoje u svim sektorima, u svim fazama proizvodnog procesa i u svim gospodarstvima. Dodatno sužavajući fokus, oko 15 posto globalne trgovine robom odgovara slučajevima u kojima se uvozna ekonomija oslanja na samo dvije ili manje nacija. Prijenosna računala, krom i palmino ulje su svi primjeri.

Tri četvrtine koncentrirane trgovine dolazi iz izbora specifičnih za gospodarstvo

U nekim slučajevima koncentracija nastaje jer samo relativno mali broj gospodarstava izvozi određeni proizvod, što se definira kao “globalna koncentracija”. Soja je primjer; Brazil i Sjedinjene Države čine više od 90 posto globalne ponude.

Međutim, većina koncentracije nastaje kada pojedinačne zemlje nabavljaju od samo nekoliko trgovinskih partnera, čak i kada su opcije globalne opskrbe raznolike, definirane kao “koncentracija specifična za gospodarstvo”. Pšenica  pruža ilustraciju; dok 15 gospodarstava osigurava 90 posto svjetske ponude kojom se trguje, većina zemalja uvozi pšenicu iz samo dva ili tri gospodarstva.

Važni primjeri koncentracije specifične za gospodarstvo obiluju u svim sektorima, od sirovina do finalnih proizvoda :

 • Koncentracija specifična za gospodarstvo posebno je izražena u lancu vrijednosti hrane, kako u poljoprivredi—uključujući glavne usjeve kao što su pšenica, riža i kukuruz— tako i u hrani i pićima za mnoge svakodnevne proizvode, od svježe govedine do piva.
 • Koncentracija je visoka i u rudarstvu i u elektronici, u oba slučaja dijelom potaknuta koncentriranom opskrbom kojom se trguje na globalnoj razini. Elektronika ima najveći udio globalno koncentrirane trgovine od svih sektora industrijske robe, a pokreću je mobilni telefoni i prijenosna računala podrijetlom iz Kine. U rudarstvu, 50 posto ukupne trgovine prema vrijednosti je u proizvodima koje isporučuju tri ili manje gospodarstava, najistaknutija željezna rudača, čiji su primarni izvoznici Australija i Brazil.
 • Većina energetskih resursa nije posebno koncentrirana za pojedinačna gospodarstva, ali prirodni plin iz cjevovoda jest. Zbog infrastrukture potrebne za transport, većina zemalja uvozi cjevovodima od zemljopisno bliskih partnera.

Tijekom proteklih pet godina najveća gospodarstva nisu sustavno diversificirala podrijetlo uvoza. Svaka zemlja sudjeluje u koncentriranim trgovinskim odnosima. Svaka zemlja dobiva najmanje 20 posto uvoza (po vrijednosti) od tri ili manje trgovinskih partnera. Uvoz u manja gospodarstva, koja imaju manji obujam trgovine, u prosjeku je 50 posto više koncentriran. Ali, čak i velika gospodarstva često razvijaju koncentrirane odnose s trgovačkim partnerima za određene proizvode. Na primjer, Sjedinjene Države uvoze gotovo sve svoje kamione s poluprikolicama i laka teretna vozila iz Meksika, dok Meksiko uvozi gotovo sav svoj kukuruz, propan i rafinirane naftne proizvode iz Sjedinjenih Država.

Gledajući niz velikih gospodarstava u regijama – Brazil, Kina, Njemačka, Indija, Južna Afrika i Sjedinjene Države – svaka ima prepoznatljiv “otisak prsta koncentracije”. Gospodarstva su često bila najosjetljivija na poremećaje u sektorima u kojima se domaća potrošnja oslanja na inpute koji dolaze iz koncentriranog skupa trgovinskih odnosa. Kina se više oslanja na koncentrirane odnose u rudarstvu; za Njemačku su to energetski resursi i poljoprivreda; a za Brazil, Indiju, Južnu Afriku i Sjedinjene Države, to je elektronika.

Između 2016. i 2021. ta velika gospodarstva uglavnom nisu diverzificirala podrijetlo uvoza. Zapravo, za sve ispitane zemlje otisci prstiju koncentracije ostali su prilično stabilni, pri čemu većina sektora nije zabilježila promjenu koncentracije za više od 10 posto. Tek treba vidjeti jesu li politički i gospodarski poremećaji 2022. pokrenuli pomake koji se bilježe u podacima o trgovini na razini sektora.

 

U svijetu koji zahtijeva otpornost, tvrtke i kreatori politika preispituju opskrbne lance i trgovinske odnose. Informirana reimaginacija onoga što slijedi zahtijeva detaljan pristup, kako u mapiranju koncentriranih trgovinskih odnosa tako i u odlučivanju o akciji – bilo da se udvostruči, odvoji ili diverzificira. Nije svaki koncentrirani odnos izvor ranjivosti. Niti se svaki proizvod može zamijeniti. Donositelji odluka mogu razviti portfelj radnji za smanjenje rasta prilagođavanjem opcije prema proizvodu i trgovinskom koridoru:

 • Udvostručiti. Neki koncentrirani trgovinski odnosi izvori su konkurentske prednosti, na primjer omogućavanje pristupa tehnološki naprednim inputima. Optimalno bi moglo biti jačanje takvih odnosa kako bi bili otporniji.
 • Odvojite se. Koncentrirani trgovinski odnosi mogu stvoriti razine rizika izvan apetita poslovanja, na primjer ako politike ograničavaju tokove između zemalja, pa bi moglo imati smisla izdvojiti ili prodati takve tokove dok se traže novi domaći izvori proizvodnje. Međutim, smanjivanjem izvora opskrbe, odvajanje ima tendenciju povećanja, a ne smanjenja ukupne razine koncentracije.
 • Diverzificirajte. Zemlje i tvrtke često se mogu pozabaviti koncentracijom koja je specifična za gospodarstvo rekonfiguriranjem trgovinskih odnosa korištenjem dodatnih izvora opskrbe ili partnerstvom radi udruživanja rizika nabave. Kada alternativna opskrba nije opcija, primjerice kada je trgovina globalno koncentrirana, tvorci poslovanja i politike mogu redizajnirati proizvode ili proizvodne procese kako bi se udaljili od koncentriranih inputa.

Imajući jasan pogled na koncentraciju, donositelji odluka mogu kalibrirati učinkovitu strategiju i ponovno zamisliti svoje globalne tragove, umjesto da se povuku iz njih. Ovdje se ne radi samo o upravljanju rizikom. Transparentno i ažurno razumijevanje koncentracije, u kombinaciji s pravim mjerama za upravljanje međuovisnostima, može biti izvor konkurentske prednosti. Organizacije koje pokazuju promišljeno upravljanje koncentriranim izloženostima vjerojatno će biti otpornije u svijetu koji se mijenja.

 

Ekonomske i političke turbulencije potaknule su nagađanja da se svijet već deglobalizira. Ali dokazi sugeriraju da će globalna integracija ostati, iako s nijansom.

Naš je svijet međuovisan, povezan globalnim tokovima robe, usluga, kapitala, ljudi, podataka i ideja. Globalni lanci vrijednosti izgrađeni su na tim tokovima, stvarajući prosperitetniji svijet. Nova MGI analiza otkriva nijansiraniju stvarnost. Svijet je i dalje duboko povezan, a tokovi su se pokazali nevjerojatno otpornima tijekom najnovijih turbulencija. Nadalje, nijedna regija nije samodostatna. Izazov je stoga iskoristiti prednosti međusobnog povezivanja uz upravljanje rizicima i nedostacima ovisnosti—posebno tamo gdje su proizvodi koncentrirani u mjestima njihova podrijetla.

 

Ovaj novi istraživački rad nudi pogled na tokove koji pokreću globalnu integraciju i procjenu rizika međuovisnosti i koncentracije te važnu ulogu multinacionalnih korporacija. Istraživanje se temelji na sveobuhvatnoj procjeni trgovine (30 globalnih lanaca vrijednosti koji obuhvaćaju resurse, proizvedenu robu i usluge), tokova kapitala, ljudi i nematerijalnih dobara kao i analizi oko 6000 proizvoda kojima se globalno trguje. Dok se globalna trgovina stabilizirala, tokovi povezani sa znanjem i iskustvom pokreću globalnu integraciju. Tokovi trgovine, ljudi, kapitala i podataka povezuju svijet. Tijekom proteklog desetljeća noviji tokovi povezani sa znanjem i know-how došli su do  snažnijeg izražaja. Rast globalnih tokova sada pokreću nematerijalna dobra, usluge i talent. Oni su preuzeli palicu od trgovine robom, čiji se rast kao udio u globalnom gospodarstvu stabilizirao oko 2008. nakon 30 godina brzog širenja. Tokovi usluga, međunarodnih studenata i intelektualnog vlasništva rasli su otprilike dvostruko brže od tokova roba u razdoblju 2010.–2019. Unutar usluga, tokovi usluga koje intenziviraju znanje—uključujući profesionalne usluge, vladine usluge, IT usluge i telekomunikacije—rastu najbrže. Protok podataka rastao je za gotovo 50 posto godišnje.

Unatoč poremećaju uzrokovanom pandemijom COVID-19, većina globalnih tokova nastavila je rasti — ili se čak ubrzala — 2020. i 2021. Sveukupno, tokovi nematerijalne imovine, trgovine i kapitala porasli su, a njihova relativna otpornost bila je ključna za snalaženje u previranjima pandemija. Protok podataka dosegao je vrhunce svih vremena i, što je najvažnije, omogućio rad na daljinu i nastavak poslovanja poduzeća u vrijeme kada je putovanje bilo uglavnom nemoguće. Trgovina industrijskom robom omogućila je regijama da zadrže potrošnju dok su se suočavale s poremećajima u lokalnim proizvodnim bazama. Na primjer, azijski opskrbni lanci uspjeli su premostiti pad proizvodnje zapadnih opskrbnih lanaca u 2020. Trgovina industrijskom robom dosegla je rekordnu razinu u 2021. unatoč novim poremećajima u opskrbnim lancima, iako je sve veća potrošačka potrošnja pred njih postavljala sve veće zahtjeve. Doista, potražnja za robom dosegnula je najvišu razinu u povijesti jer su potrošači preusmjerili potrošnju na robu, a ne na usluge tijekom karantena i socijalnog distanciranja.

U 2022. robna razmjena  nastavila je rasti brže od BDP-a unatoč novim poremećajima. Konačni zaključak: Nijedna regija nije ni blizu samodostatnosti. Svaka regija uvozi 25 posto ili više (u smislu dodane vrijednosti) barem jedne važne vrste resursa ili proizvedene robe koja joj je potrebna, a često i mnogo više.

Znači, globalizacija i dalje „caruje“, samo traži nove prilagodbe..

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp