Globalni narativ – Kreatori narativa

Globalni narativ – Kreatori narativa

Globalni narativ je način funkcioniranja svijeta po pravilima igre koja su postavljena od točno određenih struktura moći:

  1. Kreatori narativa
  2. Distributeri narativa
  3. Ostvaritelji (realizatori) narativa – izvođači radova na terenu
  4. Propagandisti narativa
  5. Narativni subjekti

Kreatori narativa

Kreatori narativa su one strukture moći koje posjeduju faktičku vrijednost svijeta. To su:

BIS (Bank for International Settlements), s bazom u Švicarskoj

BIS je centralna banka većine centralnih banaka svijeta. U Europi je BIS oformio Europsku centralnu banku i postavio se kao kontrolni mehanizam toj banci, kao i ostalim bankama koje su pod njegovom kontrolom.

Najimućnija svjetska banka pod kontrolom BIS-a je američki FED. BIS regulira internacionalnu monetarnu i financijsku suradnju i određuje pravila bankovnog sustava globalno. Nadgleda rad centralnih banaka i postavlja norme koje su obvezujuće za pojedince, firme, države i međudržavnu suradnju.

BIS je zapravo akcionarsko društvo u “vlasništvu” preko 60 banaka svijeta. Zato se vjeruje da centralne banke posjeduju BIS, no u praksi se pokazuje da BIS ima vlast i kontrolu nad centralnim bankama tzv. suverenih država.

Državne centralne banke

Djelatnost državnih centralnih banaka odvija se po BIS-ovim pravilima na koja se ne može utjecati. Politička garnitura nema uvid u bankovni sustav svoje države. Za to je postavljena posebna osoba od strane BIS-a, odnosno guverner centralne banke, i ona radi po direktivama iz Švicarske u svakoj državi.

Blackrock i Vanguard

Blackrock i Vanguard kontroliraju poduzetništvo skoro svih velikih globalnih korporacija. Službena priča je da te dvije hobotnice samo barataju akcijama kompanija koje kontroliraju, ali ih ne posjeduju. U praksi su oni suvlasnici tih akcija i zajedno posjeduju skoro 90% akcionarskog kapitala globalno, kao i monopol na svjetskom tržištu.

Glavni akcionari i vlasnici BlackRocka i Vanguarda su Rothschild Investment Corp, Edmond De Rothschild Holding, te familije: Orsini, Rockefeller, Bush, Du Point, Morgan, Vanderbilt, kao i engleska kraljevska obitelj.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp