U ime naroda

U ime naroda

U ime naroda kreden,

kad komoč moren i kad kodar rivan.

Kako bubrig u loju živin ja.

U ime naroda kantan i dobren životu se veselin.

Ha, ha, ha, ha……. Pulitikant san i pohlepan ja.

Na svu sriću Bog mi je da da se pulitikon bavin i to me jako piježa.

Vlast je slast ku niš ne more kambijati.

Na siromahe, stare, nemoćne i speštane ljude nikad ne pensan.

Tako govore i tako se ponašaju valjen svi pulitikanti.

Sram he bilo!

A, moj narod goja i bos, lačan i žedan, ponižen i kujenan, ranjen i speštan u svit za koron kruha biži.

A mi, ki ćemo doma ustati,

jako vreda ćemo joped

u predizbornin kampanjama

slušati nove laži i velika lažna obećanja

vnih ki samo na udobnu sidaču

i debelu plaču pensaju.

 

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp