Zašto se potiču ratni sukobi

Zašto se potiču ratni sukobi

Na velikom nacrtu, svi ratovi, revolucije, borba za slobodu, za demokraciju – sve to su laži, prekrasne priče, napisane od strane moćnika za robove, koji obavezno u njih vjeruju. No činjenica je da u korijenu svih tih događanja jednostavno leži novac, veliki novac.

Velika prijetnja čovječanstvu uvijek su bili ratovi. Povijest kakvu smo učili puna je ratova. Onako kako smo učili povijest, od nastanka prvih civilizacija ljudi samo ratuju. Veličaju se kraljevi, vojskovođe ili vladari. Uči nas se da je čovjek čovjeku vuk. Cilj čovjeka je biti dominantan, biti bolji, prvi…

Čovjek vođen takvim ciljevima nikada nije zadovoljan. On hoće još i još. I tako smo došli do situacije da se milijarde i milijarde dolara ulažu u razvoj i izgradnju vojski. Tehnologija koja može biti iskorištena za ljude skriva se da bi bila korištena za vojsku. Ratovi se ne vode samo oružjem. Koriste se sve metode koje mogu biti korisne za kontrolu drugog čovjeka ili teritorija.

Ratovi su se uvijek vodili radi megalomanije pojedinaca ili nekih skupina koja je htjela ukrasti ili uništiti nešto što pripada nekom drugom. Ratovi su se uvijek vodili radi biznisa, novca, utjecaja, moći. Domoljublje, zaštita interesa ljudi rijetko je ili zapravo nikada imala veze sa time.

Najveća nesreća u osim izgubljenih života i ogromne štete jest u tome što su sami ljudi vodili te ratove dok su inicijatori i njihove političke sluge stajale sa strane i navijale.

Isto to se događa i danas kada postoje profesionalni vojnici (ubice) koji su za novac spremni gaziti okolo po svijetu te ubijati i paliti prema zapovijedima. To je, nažalost moram reći, ljudsko dno skriveno iza priče o preživljavanju i rađenju svojeg posla.

U ovom trenutku u svijetu se događaju velika previranja među interesnim skupinama (čitaj Archonima) i situacija je poprilično zategnuta. Kad se istroše jeftinije opcije otimačine ili uništenja prelazi se na skuplju opciju, a to je ratovanje. Upravo se nalazimo na pragu jednog takvog rata koji zbog izuzetne sofisticiranosti oružja i njegove razorne moći može biti strašan.

Ovakve stvari su prijetnja za ostvarivanje Kreativnog društva, jer KD ujedinjava a ne dijeli. Svaki čovjek bi se trebao uzdržavati od ikakvog iskazivanja agresivnosti prema drugom čovjeku. Ljudi bi trebali prestati vjerovati političarima i medijima jer oni su privatno vlasništvo. Trebali bi prestati se ponašati inertno i šablonski bez promišljanja o posljedicama svojeg djelovanja na cijelo čovječanstvo.

Kada bi se sumirala čitava situacija na planetu, suvremeni čovjek je napadnut sa svih strana i na svim poljima samo iz razloga jer netko želi njime vladati. Potrošačko društvo je idealna podloga za ovakve opačine i nažalost ne samo ovakve. Sigurni smo da sada bolje razumijete zašto je Kreativno društvo nužno.

U Kreativnom društvu toga nema. Prvi temelj Kreativnog društva je život čovjeka. Sve što ga ugrožava će biti maknuto. Prema tome, vojski neće biti, a ni ratova. 

Sve vrijeme koje je bilo ulagano u kontrolu čovjeka preusmjerava se na pomoć čovjeku, poboljšanju kvalitete njegovoga života.Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp