Mons. Kutleša o današnjim izazovima – Imamo relativizam, moralno/etički kaos i diktaturu u ime tolerancije

Mons. Kutleša o današnjim izazovima – Imamo relativizam, moralno/etički kaos i diktaturu u ime tolerancije

Hrvatska katolička mreža donosi pozdravni govor predsjednika Hrvatske biskupske konferencije, novog zagrebačkog nadbiskupa koadjutora Dražena Kutleše, koji je u njegovo ime na otvaranju 10. pastoralno-katehetskog kolokvija za svećenike u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu 28. veljače 2023. godine pročitao generalni tajnik HBK vlč. Krunoslav Novak. Poruku koju je napisao mons. Kutleša .

”Suvremeno doba dovelo je do mnogih promjena a jedna od najbitnijih zasigurno je i promjena poimanja o samom čovjeku. Danas, onaj Božji upit upućen čovjeku: „Adame, gdje si?“ (Post 3,9), još dramatičnije zvuči: „Adame, tko si?“ Čovjek se pogubio odgovarajući na pitanje tko je.

 

Čovjek kao da je sve osim: ens rationale – razumno biće, homo sapiens – mudro biće, zoon politikon – društveno biće. Suvremeni čovjek svojim medicinskim, tehničkim i drugim dostignućima prkosi granicama koje mu postavlja zdrav razum i naravni zakon. Ovakav antropološki zaokret riskira završiti u banalizaciji čovjeka i njegova dostojanstva.

Društvo bez temeljnih univerzalnih vrijednosti, koje definiraju društveni i osobni život, završava u teoretskom i praktičnom relativizmu. Relativizam pak vodi k etičko-moralnom kaosu. Čovjek kao biće reda ne podnosi kaos pa uvodi red tiranijom tolerancije. Danas, na antropološkoj sceni, u govoru o čovjeku, imamo upravo taj trostruki korak: relativizam, moralno/etički kaos i diktaturu u ime tolerancije.

Kakav treba biti odgovor vjere? Otvorenost. Suvremena teološka misao, a tako i teološka antropologija, treba poštovati doprinose drugih antropologija, kao što su biološka, filozofska, sociološka itd., ali ona ima svoju viziju čovjeka. Čovjek je homo imago Dei, i ta se vizija čovjeka često ne podudara s prethodno navedenim antropologijama. No mi nemamo alternativu, naš je put dijalog u kojem ćemo ostati vjerni temeljnom pologu kršćanske vjere. Odsutnost alternative i vjernost pologu vjere, nije naš nedostatak već prednost, ono što kršćanstvu daje životnost.

„Lom između evanđelja i kulture nedvojbeno je drama naše epohe“, kaže papa Pavao VI. (Evangelii nuntiandi, 20). Suvremeni svijet stvara svoj kulturni mentalitet i ambijent. U ovom susretanju evanđelja i kulture ne samo da kultura ništa ne gubi od svojega, nego biva još više potaknuta otvoriti se prema evanđeoskoj istini iz koje se rađaju poticaji za daljnji napredak.

Kršćanin je „čovjek vezan uz neku kulturu, o njoj ovisi, a i sam na nju jako utječe. Sam je istodobno i sin i otac kulture u koju je uronjen“ (Fides et ratio, 71). Postoji uzajamnost, kršćanin oblikuje kulturu i ona ga mijenja. U ovom trenutku razborito je postaviti pitanje: koliko mi svećenici mijenjamo kulturu ili u kojoj mjeri kultura deformira naš identitet? „…kultura nikad ne može postati kriterijem prosuđivanja, a još manje kriterijem istine glede Božje objave“ (Fides et ratio, 71).

Današnja kultura i vjera potrebite su dijaloga na svim mogućim poljima inače će svijet potonuti u još dublju dehumanizaciju. Svećenici su nekada bili ljudi kulture, nositelji preporoda. Zašto? Bili su ljudi komunikacije. Njihov dijalog je bio plod dubokog nutarnjeg uvjerenja, proizlazio je iz dubokog poštovanja i ljubavi prema čovjeku i svemu što je lijepo, dobro i istinito. Dijalog je izranjao iz vjere. Današnji dijalog proizlazi iz tolerancije, tj. pasivnog podnošenja drugoga, nezainteresiranog pripuštanja različitosti. Problem površne komunikacije problem je nas i svijeta u koji smo uronjeni, jer za istinski dijalog su sposobni samo ljudi duha i srca.

Dijalog ljudi dobre volje, a različitih pogleda, traženje i njegovanje temeljnog ljudskog zajedništva hitna je potreba našeg vremena. Od takve komunikacije smo nažalost još prilično udaljeni.

Kako pastoralno djelovati u ovim izmijenjenim okolnostima? Kako ostati dosljedan i autentičan, a istovremeno otvoren za dijalog? Kako prilagoditi svoj govor mentalitetu, jeziku i kulturi današnjeg čovjeka? Ovo su samo neka od izazovnih pitanja koja ćete, vjerujem, kroz predavanja, radionice i diskusije dotaknuti.

Želim Vam u radu puno dobrih i konkretnih poticaja koji će biti na korist narodu Božjem i biskupijama u kojima djelujete.

Izvor i fotografija: narod.hr

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp