Upoznajmo Ustav – Četrnaesti dio

Upoznajmo Ustav – Četrnaesti dio

U stavku 3. članka 1. trebamo obratiti pažnju na veznik ‘i’!  Veznik ‘I’, nasuprot veznika ‘ili’, nije rastavni nego sastavni veznik, što označava, u konkretnom slučaju, stavka 3. da narod može istovremeno ostvariti svoju vlast i izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem. A tko o tome odlučuje kako će narod svoju vlast ostvariti? Pa, po logici, isključivo onaj kome pripada vlast, zar ne? Ne može predstavnik nositelja vlasti donositi odluku o tome kako će nositelj vlasti svoje odluke donositi.

Jedini istinski problem kojeg narod ima jest neznanje o vlastitom pravu o samostalnom odlučivanju o svim pitanjima zajedničkog suživota sa svojim sunarodnjacima!

U Devetom dijelu naših objava o Ustavu, upoznali smo vas sa člankom 134. Ustava u kojem se kaže da su međunarodni zakoni  sastavni dio hrvatskog pravosuđa i iznad su svih hrvatskih zakona. U Desetom dijelu smo se osvrnuli na UN-ovu Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Ovdje želimo objasniti i značenje riječi ‘deklaracija ’kako ne bi došlo do nesporazuma da bilo tko može ove deklaracije osporavati ili mijenjati! Deklaracija je izjava koja konstatira postojeće činjenično stanje, kao na primjer, ‘Nebo je plavo’. Činjenica je da je nebo plavo, a naša deklaracija/izjava samo potvrđuje postojanje te činjenice. I to su vlade svijeta nakon II. Svjetskog rata priznale, izjavile da su svjesne činjenice da su ljudska prava stečena rođenjem svakog ljudskog bića a ne nekom potpisanom deklaracijom! Nikada to nemojte zaboraviti, kao ni članak 30. te Deklaracije, koju ćemo ovdje ponoviti:

“Ništa se u ovoj Deklaraciji ne može tumačiti tako da podrazumijeva pravo bilo koje države, grupe ili osobe da poduzmu bilo koju aktivnost ili izvrše bilo koji čin usmjeren na uništenje ovdje utvrđenog bilo kojeg prava i sloboda.”

Članak 21. Opće Deklaracije o ljudskim pravima kaže:

“1. Svatko ima pravo sudjelovati u upravljanju svojom zemljom neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika.
2. Svatko ima pravo na jednak pristup javnim službama u svojoj zemlji.
3. Volja naroda je temelj državne vlasti; ta se volja mora izražavati na redovnim i poštenim izborima, koji se provode uz opće i jednako pravo glasa, tajnim glasovanjem ili nekim drugim jednako slobodnim glasačkim postupkom.”

Vidite, ta skrivena rečenica u stavku 4. članka 2. Ustava RH mora se nalaziti u istom upravo zbog ovog članka Opće Deklaracije o ljudskim pravima. Mi imamo svoje neotuđivo ljudsko pravo da samostalno odlučujemo o svakoj oblasti našeg života i to nam pravo nitko ne može oduzeti, ali, mi možemo ta prava neostvarivati zbog našeg neznanja koja prava posjedujemo, zbog naše nezainteresiranosti, zbog naših slabosti i kukavičluka. Nemamo prava kriviti nikoga za naše muke i nevolje osim kolektivno nas same!

Vrijeme je za istinsko probuđenje uspavane mase! Ništa u životu nije važnije nego zaštiti našu Bogom datu slobodu!

Vrijeme je da, kao nositelji vlasti, počnemo postavljati pitanja predstavnicima nositelja! Vrijeme da dobro razmislimo kakvu budućnosti želimo jer ona ovisi isključivo o nama samima i koliko smo spremni svoja prava i ostvarivati.

 

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp