Crvena ili plava pilula – odlučite sami koju ćete uzeti

Crvena ili plava pilula – odlučite sami koju ćete uzeti

U prošlom dijelu objavili smo dokument iz kojeg je vidljivo kako je američka Vlada upravljala događajima u Europi, a naročito u istočnoeuropskim državama. 
Svoj utjecaj je naročito uspostavila osiguravanjem nepovratne financijske potpore te omogućavanjem djelomičnog otpisa dugovanja određene istočnoeuropske države te pospješavanjem dobivanja kredita od IMF-a i sličnih međunarodnih financijskih organizacija pod kontrolom američke vlade. 
 
Danas objavljujemo dva dokumenta. Prvi dokument, kojem je potpisnik George Bush, objavljen je 15. veljače 1989. godine, iz kojeg dokumenta je vidljivo da pomno prate događaje u istočnoeuropskim državama i da se pripremaju za ojačavanje američkog utjecaja na te države. 
 
 
Prijevod, 1. stranica od zadnje rečenice do 4. stavka na stranici 2: 
 
“(…)Što je najvažnije, ovi trendovi podudaraju se s promjenama u samom Sovjetskom Savezu. Gorbačov će teško svojim klijentima uskratiti ono što sankcionira kod kuće. Kaže da poštuje pravo na samoodređenje istočnim Europljanima. Narodi istočne Europe trebali bi imati priliku provjeriti to. Kako im možemo pomoći da to učine bez da stvorimo snažnu i kontraproduktivnu reakciju bilo od strane SSSR ili vlada tih država?
 
Često govorimo o istočnoj Europi kao o cjelini, ali, naravno, moramo države tretirati pojedinačno. U pravilima koje donosimo moramo uzeti u obzir tempo i smjer reforme u svakoj od tih nacija. Put do mirne promjene u istočnoj Europi je tijesan, ali regija je oživjela s mogućnostima i moramo iskoristiti prilike koje su pred nama. 
 
Naređujem NSC-u da pripremi reviziju američko-istočnoeuropskih odnosa i da preporuče nove političke inicijative koje SAD može poduzeti u odnosu na istočnu Europu. Recenzija treba biti dovršena do 15.ožujka 1989. godine, te data na razmatranje Vijeću za nacionalnu sigurnost. Sve razlike u stajalištu ili preporuke agencija treba navesti u radu.” 
 
Na osnovu ovog Naređenja od strane predsjednika Georga Busha, nastala je dolje navedena strategija američke pomoći istočnoeuropskim državama na njihovom putu ostvarivanja američkog sna o uvođenju njihove “demokracije” u sve države svijeta! Donji dokument kojeg ispod ovog stavka dijelimo, sličan je jučerašnjem, a razlika je u tome što se dodaju određene definicije, a u stvarnosti radi se o stvorenom šablonu kako sprovesti američku “demokraciju” u istočnoeuropskim zemljama. Naravno, nikada im nije palo na pamet provjeriti s narodom da li to njima odgovara, a toliko se brinu o njemu! Živio američki kapitalizam a ropstvo radnom narodu!
 
Prijevod nama najinteresantnijih dijelova ali tko govori engleski interesantno je pročitati cijeli dokument: 
 
“POGLAVLJE 63 – POTPORA ISTOČNOEUROPSKOJ DEMOKRACIJI (Suport For East European Democracy SEED) 
 
5401. Program potpore istočnoeuropskoj demokraciji (SEED) 
 
(a) SEED Program Sjedinjene Američke Države će provoditi počevši od fiskalne godine 1990., usklađeni Program potpore istočnoeuropskoj demokraciji (koji se može nazvati i “Program SEED”). Program SEED sastoji se od različitih poduhvata osmišljenih za pružanje troškovno učinkovite pomoći onim zemljama istočne Europe koje su poduzele bitne korake prema institucionalizaciji političke demokracije i ekonomskog pluralizma. 
(b) Ciljevi SEED pomoći Predsjednik bi trebao osigurati da je pomoć koja se pruža istočnoeuropskim zemljama osmišljena u skladu s ovim poglavljem: 
 
(1) doprinijeti razvoju demokratskih institucija i političkog pluralizma koji karakterizira:
(A) uspostavu potpuno demokratskih i reprezentativnih političkih sustava koji se temelje na slobodnim i poštenim izborima, 
(B) učinkovito priznavanje temeljnih sloboda i individualnih sloboda, uključujući slobodu govora, vjeroispovijesti i udruživanja, 
(C) ukidanje svih zakona i propisa koji ometaju rad slobodnog tiska i formiranje političkih stranaka,
(D) osnivanje neovisnog pravosuđa, I
(E) uspostava nestranačkih vojnih, sigurnosnih i policijskih snaga; 
 
(2) promicati razvoj gospodarskog sustava slobodnog tržišta koji karakterizira:
(A) privatizacija gospodarskih subjekata, 
(B) uspostava cjelovitih prava na stjecanje i držanje privatnog vlasništva, uključujući zemljište i koristi od ugovornog vlasništva odnosi, 
(C) pojednostavnjenje regulatornih kontrola u vezi s osnivanjem i poslovanjem poduzeća,
(D) ukidanje svih kontrola plaća i cijena, (E)ukidanje trgovinskih ograničenja, uključujući uvoz i izvoz,
(F) liberalizacija ulaganja i kapitala, uključujući repatrijaciju dobiti stranih ulagača; 
(G) porezne politike kojima se potiču gospodarska aktivnost i ulaganja, 
(H) uspostava prava na posjedovanje i upravljanje privatnim bankama i drugim poduzećima za financijske usluge, kao i neograničeno pristup privatnim izvorima kredita, i 
(I) pristup tržištu dionica, obveznica i drugih instrumenata putem kojih pojedinci mogu ulagati u privatno sektor; I
 
(3) neće dodijeliti nikakva sredstva:
(A) komunističkim ili drugim političkim strankama ili organizacijama koje nisu predane poštovanju demokratskih procesa, ili 
(B) obrambenim ili sigurnosnim snagama bilo koje zemlje članice Varšavskog pakta. (…) 
 
5402– OPSEG OVLASTI 
(…) 
(c) Određivanje pojma “istočnoeuropske zemlje”
Za potrebe ovog poglavlja, pojam “istočnoeuropske zemlje” uključuje Albaniju, Bugarsku, saveznu Republiku Češku i Slovačku, Estoniju, Mađarsku, Latviju, Litvu, Poljsku, Rumunjsku i države koje su bile dio bivše Socijalističke federacije Republike Jugoslavije.” 
 
Iz gornjeg dokumenta jasno se može zaključiti da su komunisti napokon morali nestati s hrvatske političke scene, s obzirom da im je Amerika zatvorila špinu! Hrvatski političari tog doba nisu se odrekli svojih komunističkih ideologija iz ljubavi prema Hrvatskoj ili prema svom narodu, bili su prinuđeni osnovati nove stranke ukoliko su željeli i dalje primati američku financijsku pomoć. Vuk je dlaku promjenio, ali ne i ćud! 
Isto tako, Amerika ništa ne radi zbog ljubavi prema ljudima i narodima neke države, oni imaju svoju računicu i dobro su naplatili privatizacijom svaki cent koji su uložili u našu ‘demokraciju’. 
 
Najžalosnije od svega je istina da ni samom narodu nije stalo do dobriti svih građana Lijepe Naše, previše je njih lako prihvatilo američku ideologiju: misli na sebe i jedino sebe!

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp