Akademik Krešimir Pavelić: Zbog čega kolumna „Otvoreno o medicini“

Akademik Krešimir Pavelić: Zbog čega kolumna „Otvoreno o medicini“

Ljubazan poziv glavne urednice Elije Pekice Pagon da pišem kolumnu u Epohi u početku mi se činio teško prihvatljiv zbog svakodnevnih obveza,  no nakon razmišljanja odlučio sam ga prihvatiti. Razlog tome je sadašnje stanje medicine općenito, ali i novih izazova pred kojima medicina stoji te nedovoljna pa i selektivna informiranost javnosti.

Često se piše o tome kako smo žrtve medicinske tiranije, kako se o medicini često piše u negativnom kontekstu, kako su nedavna zbivanja (ne samo s pandemijom) nanijela ozbiljne štete pa i označile kraj „medicine temeljene na dokazima“, kako u medicini dominira politika, kako se pod medicinom najčešće spominju čimbenici koji s pravom, istinskom medicinom nemaju gotovo ništa. O medicini treba pisati i raspravljati otvoreno.

U posljednje vrijeme čovječanstvo je izloženo brojnim novim izazovima s itekako potencijalno negativnim posljedicama. Spomenimo samo neke: konstrukcija patogena u laboratorijima, potencijalna opasnost od rastućeg radiofrekventnog i elektromagnetskog zračenja, geoinženjering, utjecaj farmaceutske  industrije na medicinu, zanemarivanje tzv. integrativne i personalizirane medicine itd.

O svim tim problemima potrebno je raspraviti otvoreno, bez cenzure i predrasuda. Ljudi su najranjiviji kad je riječ o njihovu zdravlju. Stoga je i manipulacija zdravljem nedopustiva i opasna. Zato mislim da o medicini treba govoriti otvoreno, bez „figa u džepu“, a to je izostalo posljednjih godina. Jednoznačna informiranost imala je i imat će fatalne posljedice i zato je neophodno da se ljudima ukaže na neke činjenice koje zbog informacijske blokade ti ljudi ne mogu često dobiti u sredstvima javnog informiranja. Ovo vrijedi i za medicinske stručnjake koji nemaju doticaja s cjelovitim informacijama niti tijekom studija, niti kasnije tijekom svojeg svakodnevnog rada s pacijentima. A informacija i znanstvenih podatka koji ukazuju na neke nove mogućnosti i pravce u medicini mnogo je!

Nekoliko je ključnih razloga da o medicini počnemo razmišljati drugačije. Prije svega to su znanstveni razlozi kao npr. nedovoljna svijest o kompleksnosti bioloških sustava te osobito o strukturi i kompleksnosti čovjeka što ukazuje na potrebu novom pristupu medicinskim istraživanjima. Ako se samo usredotočimo na biološke funkcije, one nastaju kombiniranom aktivnošću višestrukih molekularnih i staničnih funkcija koje još uvijek ne razumijemo u cijelosti.

Da ne govorimo tek o drugim aspektima života i čovjekovog bića.. Naposljetku, živući se sustavi ponašaju ne-linearno, tj. jedan „ulaz“ često proizvodi nekoliko različitih „izlaza“. Unatoč napretku današnja medicina obiluje i problemima koji zahtijevaju ozbiljnu skrb. Evo samo nekih: 1. redukcionizam u medicini; 2. odsutnost koncepta kontinuiteta (od optimalnog zdravlja preko skrivenog disbalansa pa sve do ozbiljnih disfunkcija i bolesti; u bilo kojem ranijem stadiju tog kontinuiteta bilo bi lakše intervenirati); 3. ozbiljne „rupe“  u znanju; 4. primjena metode pokušaja i pogrešaka u medicini; 5. koncept „jedan lijek za sve“; 6. neodrživost sadašnjeg sustava zdravstvene skrbi (povećana potrošnja) itd.

Medicina mora postati preciznija. Prema nekim neovisnim stručnjacima uklanjanje neopravdanih razlika u medicinskoj njezi može smanjiti troškove liječenja pacijenata za najmanje 35%. Prvi korak u širenju precizne medicine je poboljšanje dijagnostičke točnosti, a tu se ne može ignorirati personalizacija. Svi dosadašnji pokušaji reformi zdravstva u našoj zemlji, a bilo ih je oko 17 nisu popravile, već naprotiv pogoršale stanje u zdravstvu.

Čitav je niz zahvata neophodan da se popravi stanje u medicini, naročito u Hrvatskoj. Autor ovog teksta predložio je i neka moguća rješenja na nedavno održanom simpoziju u Matici hrvatskoj. Nužno je prije svega drastično smanjiti utjecaj politike na zdravstveni sustav jer je dosadašnja praksa poticala negativnu selekciju kadrova, poslušnost a ne kreativnost i razne oblike klijentelizma i korupcije.

Nužno je prekinuti članstvo u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i odmaknuti se od te organizacije sve dok se ona ne vrati na svoje početno funkcioniranje. Pored niza drugih mjera važno je smanjiti poguban utjecaj tzv. farmaceutizacije medicine te dati prostor personaliziranoj i integrativnoj medicini (otpori farma sektora su naizgled nepremostivi no to ovisi o svijesti stručnjaka i pacijenata).

Ovo su samo neke naznake važnosti otvorenih tema u medicini. Da li će to biti uspješno i/ili korisno ocijenit će čitatelji.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp