Studija pokazuje da je Đumbir čak 10 000 puta jači kod liječenja raka dojke od kemoterapije

Studija pokazuje da je Đumbir čak 10 000 puta jači kod liječenja raka dojke od kemoterapije

Nova studija objavljena u  PLoS-  u otkriva da je oštra komponenta đumbira poznata kao 6-shogaol bolja od konvencionalne kemoterapije u ciljanju temeljnog uzroka malignosti raka dojke odnosno matičnih stanica raka dojke.

Matične stanice raka u korijenu su širokog spektra karcinoma, ne samo raka dojke, a ponekad se nazivaju “stanicama-majkama” jer su odgovorne za proizvodnju svih različitih tipova stanica “kćeri” koje čine koloniju tumora.

Dok matične stanice raka čine samo između 0,2 i 1% stanica unutar bilo kojeg tumora, one imaju naizgled “besmrtnu” sposobnost samoobnavljanja, sposobne su kontinuirane diferencijacije, otporne su na konvencionalne kemoterapeutske agense i tumorogene su, tj. sposobne su se “odcijepiti” i stvoriti nove tumorske kolonije.

Jasno je da se matične stanice raka unutar tumora moraju uništiti ako liječenje raka utječe na trajno izlječenje. 

Nova studija pod nazivom  “6-Shogaol inhibira stanice raka dojke i sferoide slične matičnim stanicama modulacijom signalnog puta Notch i indukcijom autofagne stanične smrti”, identificirala je snažnu aktivnost matičnih stanica protiv raka u 6-shogaolu, oštrom sastojku đumbira koji se proizvodi kada se korijen suši ili kuha.

Studija je također otkrila da se učinci uništavanja raka javljaju pri koncentracijama koje nisu toksične za nekancerogene stanice – što je ključna razlika u odnosu na konvencionalne tretmane raka koji ne pokazuju ovu vrstu selektivne citotoksičnosti i stoga mogu učiniti veliku štetu pacijentu.

Autori studije dodatno potvrđuju ove točke: 

Matične stanice raka predstavljaju ozbiljnu prepreku terapiji raka jer mogu biti odgovorne za lošu prognozu i recidiv tumora. Da bude još gore, vrlo malo kemoterapeutskih spojeva obećava da će ubiti te stanice. Nekoliko je istraživača pokazalo da su matične stanice raka otporne na paklitaksel, doksorubicin, 5-fluorouracil i lijekove platine.


CSC su stoga gotovo nedostupna populacija u tumorima za kemoterapiju. Stoga je svaki spoj koji obećava prema matičnim stanicama raka vrlo poželjan korak prema liječenju raka i treba ga pratiti radi daljnjeg razvoja.


Istraživači su identificirali različite načine na koje 6-shagoal djeluje na rak dojke:

 • Smanjuje ekspresiju CD44/CD24 površinskih markera matičnih stanica raka u sferoidima raka dojke (3-dimenzionalne kulture stanica koje modeliraju matične stanice poput raka)
 • Značajno utječe na stanični ciklus, što rezultira povećanom smrću stanica raka
 • Inducira programiranu staničnu smrt primarno putem indukcije autofagije, a apoptoza je sekundarni induktor
 • Inhibira formiranje sferoida raka dojke mijenjanjem signalnog puta Notch putem inhibicije γ-sekretaze.
 • Pokazuje citotoksičnost (svojstva ubijanja stanica) protiv jednoslojnih (1-dimenzionalni model raka) i sferoidnih stanica (3-dimenzionalni model raka)

 • Istraživači su otkrili zapanjujuću razliku u procjeni posljednjeg načina kemoterapeutske aktivnosti 6-shagoala i usporedbi s aktivnošću konvencionalnog kemoterapeutskog agensa taksola.
 • Dok je taksol pokazao jasnu citotoksičnost u jednodimenzionalnom (ravnom) jednoslojnom eksperimentalnom modelu, nije imao praktički nikakvog učinka na sferoidni model, koji je više model “stvarnog svijeta” koji odražava trodimenzionalnost tumora i njihovih subpopulacija matičnih stanica.
 • Zapanjujuće, to je vrijedilo čak i kada je koncentracija taksola povećana za četiri reda veličine:
 • “Za razliku [od 6-shagoala], taksol, iako je bio vrlo aktivan u jednoslojnim stanicama, nije pokazao aktivnost protiv sferoida čak ni pri 10 000 puta višoj koncentraciji u usporedbi s 6-shogoalom.” 
 • Ovo je vrlo značajno otkriće, jer potvrđuje zajedničku temu u istraživanju raka koja priznaje glavnu ulogu matičnih stanica raka:
 • Naime, dok su konvencionalne tehnike poput operacije, zračenja i kemoterapije učinkovite u smanjenju veličine tumora, ponekad do točke u kojoj se on “odstranjuje”, spaljuje” ili “otruje” iz tijela čak i ispod praga ponovnog otkrivanja, privid “dobivene bitke” često ima visoku cijenu, budući da u konačnici populacija matičnih stanica raka ponovno izraste iz tumora, sada s povećanom osvetom i metastazama vaszivnosti, što rezultira time da rak “pobjeđuje u ratu”.
 • Jednoslojni model, koji ne uzima u obzir složeni imunitet stvarnih tumora temeljenih na matičnim stanicama raka protiv kemoagensa poput taksola, predstavlja stari predklinički model testiranja liječenja raka.
 • Sferoidni model, s druge strane, jasno pokazuje da čak 10 000 puta veće koncentracije taksola nisu u stanju pobijediti ovu komponentu đumbira u selektivnom ciljanju na glavni uzrok malignosti tumora. 

U svojim zaključnim napomenama, autori ističu iznimno važnu razliku između prirodnih lijekova protiv raka i onih konvencionalnih koji su uvedeni tek u zadnjih pola stoljeća, naime, 

“Prehrambeni spojevi dobrodošli su izbori za ljudske bolesti zbog njihove vremenski provjerene prihvatljivosti od strane ljudskih tijela.”


Za razliku od modernih sintetski proizvedenih i patentiranih kemikalija,

 • đumbir
 • kurkuma
 • zeleni čaj,

…i stotine drugih spojeva koji se prirodno nalaze u ljudskoj prehrani, “vremenski su testirani” kao prihvatljivi za ljudsko tijelo u najvećim i najdužim poznatim “kliničkim ispitivanjima”:

deseci tisuća godina izravnog ljudskog iskustva, koje obuhvaća tisuće različitih kultura iz cijeloga svijeta, koje čini ljudsku prapovijest.


Ova iskustveno utemeljena “pokusa” nisu potvrđena RCT-ovima ili recenziranim procesom objavljivanja, već činjenicom da smo svi prošli kroz ovaj nesagledivo golem vremenski raspon da bismo danas bili živi ovdje.

Također razmislite o tome da bi posljedice mogle biti smrtonosne, ako su naši preci pogrešno odabrali način ishrane jednostavno zamijenivši jestivu bobicu s otrovnom.

Ovo stavlja još veći naglasak na to kako “vremensko testiranje” prehrambenih spojeva nije bilo akademsko već pitanje života i smrti, i implicirano, kako su informacije sadržane u različitim kulturnim tradicijama kao “recepti” koji se prenose s generacije na generaciju “epigenetski sustavi nasljeđa” ništa manje važni za naše zdravlje i optimalnu ekspresiju gena kao što je DNK u našim tijelima. 

U konačnici, ova nova studija nadovezuje se na sve veći broj istraživanja koja pokazuju da su pristupi ciljanja matičnih stanica raka korištenjem prirodnih tvari prisutnih u ljudskoj prehrani tisućama godina daleko superiorniji od kemoterapije i zračenja, a oboje zapravo povećavaju relativnu populaciju matičnih stanica raka u odnosu na netumorogene.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp