Da li bi trebali osjetiti zemljinu rotaciju oko same sebe kao i onu oko Sunca?

Da li bi trebali osjetiti zemljinu rotaciju oko same sebe kao i onu oko Sunca?

Zemljina rotacija.

Zemaljska kugla navodno rotira oko same sebe brzinom od 1.631 km/h ili 1000 mph (u paraleli ekvatora). Na pitanje zašto ne osjećamo to gibanje, odgovor je najčešće: kugla je prevelika, mi smo premali, to je relativno mala brzina u odnosu na veličinu, zatim se ta brzina primjerice uspoređuje s letom avionom, vožnjom automobilom ili vlakom i slično.

Međutim velika većina ljudi zna kako u kabini aviona, auta ili vlaka nećemo osjetiti gibanje jer se radi o pravocrtnom gibanju jednolike brzine, dok svaku promjenu brzine i smjera aviona, auta ili vlaka, hoćemo. To je zaista odlična usporedba, koja služi ne bi li se nedokaziva fikcija ili teorija približila većini ljudi koji radije nekritički prihvaćaju svako objašnjenje, nego “gube” svoju energiju pretjeranim razmišljanjem. Međutim, ljudima koji minimalno razmišljaju ova usporedba je vrlo loša, budući se radi o dva potpuno različita gibanja: jednoliko pravocrtnom gibanju i jednoliko kružnom.

Naime, jednoliko pravocrtno gibanje (kojim autom, vlakom, avionom jurimo u jednom smjeru u zatvorenoj kabini) ne osjećamo, definirano je nultom promjenom brzine ∆v=0 , što znači nultom promjenom i veličine i smjera. To znači kako je zakrivljenost smjera, mjerena njegovim radijusom 1/r jednaka nuli (0), to jest duljina radijusa je beskončna (r=∞).

Svaku promjenu brzine, pa tako i promjenu njezinog smjera, opisuje veličina koja se zove ubrzanje. Svako ubrzanje, kao i svaku promjenu smjera čovjek uvijek osjeti.

Kod jednoliko kružnog gibanja, kakvo je i navodno kruženje Zemlje oko vlastite osi, promjena smjera (ubrzanje) mora biti okomita na smjer brzine, kako ne bi povećalo ili umanjilo iznos brzine. Za takvo se ubrzanje općenito koristi naziv normalno ubrzanje, a kod gibanja po kružnici naziv centripetalno ubrzanje (ili radijalno ubrzanje) jer ima smjer prema centru kružnice. Znači, vektor brzine tijela stalno mijenja smjer, a svaka promjena vektora brzine naziva se akceleracija (ubrzanje).

Jednoliko kružno gibanje je stoga po definiciji ubrzano gibanje, a svako fizičko tijelo će reagirati na ovu promjenu brzine opirući se ovoj promjeni. Dakle čovjek bi svakako trebao osjetiti navodnu rotaciju zemaljske kugle jer se ta kugla na kojoj stojimo ne giba jednoliko pravocrtno poput auta, aviona ili vlaka, već jednoliko kružno oko vlastite osi. Iako bi morali osjetiti konstantnu promjenu smjera ili (radijalno) ubrzanje, to gibanje (radijalno ubrzanje) ne primjećujemo, baš kao ga ne primjećuju ni umjetnici u balansiranju kamenja, niti savršeno izbalansirano kamenje.

Zemljina Revolucija

Promotrimo sada i Zemljinu Revoluciju. Zemljina revolucija se naziva kružni put koji navodno napravi zemaljska kugla oko Sunca, za koji joj je potrebno 365 dana. Brzina kojom Zemlja mora putovati Svemirom ne bi li prevalila taj put u predviđeno vrijeme je 108.890,00 km/h ili 66.660 mph.

Iako stalno slušamo vjernike u rotirajući globus koji nam govore kako ne možemo osjetiti vrtnju Zemlje kako onu oko svoje osi, tako niti onu oko Sunca, jer je to sve zajedno preveliko, a mi smo premali, jer je to jednoliko gibanje, poput leta zrakoplovom, vožnje automobilom ili vlakom i sl. Međutim ispostavilo se kako je to vrlo lako za opovrgnuti. I to upravo istom onom znanošću u koju se zaklinju vjernici u globus.

Kako bi mogli shvatiti ne postojanje bilo kakvog gibanja Zemlje, prvo je potrebno shvatiti kako niti jednoliko (pravocrtno) gibanje za čovjeka na rotirajućoj kugli također nikako ne može postojati. Naime osim prethodnog objašnjenja gibanja tjekom Zemljine rotacije, objekti na zemaljskoj kugli uslijed rotacije oko vlastite osi noću se kreću u smjeru zemljine revolucije oko Sunca, a danju u smjeru suprotnom od zemljine revolucije oko Sunca.

Promjena brzine za objekt na površini navodne jureće zemaljske kugle bio bi gotovo 3 Macha (3.262,00 km/h). Kad bi avion predstavljao Zemljinu revoluciju oko Sunca, a hodanje unutar putničkog aviona Zemljinu vrtnju oko vlastite osi, tada bi hodanje prema kokpitu bilo noćno vrijeme, a zaokret i hodanje prema repu – dnevno vrijeme. Takve promjene smjera i brzine svi bi osjetili.

Dakle, zapamtimo. Objekti na površini zemlje noću bi se kretali u smjeru Zemljine revolucije oko Sunca, a danju u smjeru suprotnom od Zemljine revolucije oko Sunca.

(NOĆ) Brzina revolucije 108.890,00 km/h + brzina rotacija tijekom noći 1.631,00 km/h = 110.521,00 km/h ukupna brzina objekta na Zemlji u noći tijekom revolucije oko Sunca

(DAN) Brzina revolucije 108.890,00 km/h – brzina rotacija tijekom noći 1.631,00 km/h = 107.259,00 km/h ukupna brzina objekta na Zemlji u noći tijekom revolucije oko Sunca

Razlika (NOĆ) 110.521,00 km/h – (DAN) 107.259,00 km/h = 3.262,00 km/h što je jednako brzini od 2,69 Macha.

Ako ste već pristali na vjerovanje u rotaciju kugle koju ne možete osjetiti, jer ste kao logično objašnjenje prihvatili usporedbu (jednolike) rotacije Zemlje oko vlastite osi, s pravocrtnim gibanjem u kabini aviona, auta, vlaka, prilično sam siguran kako biste teško ne osjetili promjene u brzini od sveukupno 3.262,00 km/h, odnosno postepeno ubrzavanje za 3.262,00 km/h do brzine 110.521,00 km/h u ponoć i postepeno usporavanje za 3.262,00 km/h, do brzine 107.259,00 km/h u podne, koje se navodno događa, svaki dan na površine Zemlje, prilikom njezine navodne revolucije oko Sunca.

Namjerno sam izostavio nepostojeću brzinu Sunčevog sustava i brzinu galaksije, jer kada bismo sve navodne preostale smjerove i brzine kojima navodno letimo kroz Svemir, kao i sva ubrzanja i usporenja kroz koja bi morali proći prikazao, rezultat ne bi bio samo kaotičan, već i više nego smiješan, pogotovo kada znamo da takva hipotetska gibanja i ogromne promjene u istima niti najmanje ne osjećamo (zato jer smo premali i/ili zato jer smo “preglupi”).Pažnja:
Epoha se svakodnevno nalazi na meti sveprisutnih cenzora koji svim sredstvima rade na našem gašenju kao alternativnog medija koji djeluje potpuno neovisno i nije ni pod čijom kontrolom. Ukoliko vam se sviđa naš rad možete nas podržati skromnom donacijom, jer svaki vaš cent presudan je u našem opstanku.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp