Papa Franjo pozvao je na davanje blagoslova gay parova

Papa Franjo pozvao je na davanje blagoslova gay parova

Papa Franja je izrazio otvorenost za katoličke blagoslove za istopolne parove, pod uslovom da se ne mešaju sa ceremonijama braka za muškarce i žene, u onome što bi mogao biti prelomni trenutak za katoličku crkvu.

Franja je takođe sugerisao da bi pitanje zaređenja žena za sveštenstvo, koje je papa Jovan Pavle II kontroverzno zabranio 1994. godine, moglo biti otvoreno za dalje proučavanje.

„Pastoralna razboritost mora na odgovarajući način razaznati da li postoje oblici blagoslova, koje traži jedna ili više osoba, a koji ne prenose pogrešno shvatanje braka“, napisao je Franja u pismu od 25. septembra i koje je Vatikan objavio 2. oktobra . 

Papine reči dolaze kao odgovor na pet penzionisanih konzervativnih katoličkih kardinala koji su pisali papi, izražavajući zabrinutost zbog brojnih hitnih pitanja o kojima se očekuje da će se raspravljati na velikom sastanku u Vatikanu ovog meseca, poznatom kao Biskupski sinod.

Papin odgovor na osam stranica nekim od njegovih najglasnijih kritičara ponuđen je kao odgovor na njihova pitanja — formalno poznata kao dubia — u vezi sa gej blagoslovima, svešteničkim rukopoloženjem žena, sinodalnošću, božanskim otkrivenjem i prirodom oproštaja. Kardinali, očigledno frustrirani papinim odgovorom, objavili su svoja prvobitna pitanja ranije u toku dana 2. oktobra.

Dok je Franjo ponudio snažnu odbranu dugogodišnjeg učenja crkve da je brak između jednog muškarca i jedne žene i da mora biti otvoren za decu, on je takođe rekao da je važno da crkva ne „izgubi pastirsko milosrđe, koje mora biti deo sve naše odluke i stavove“.

Odbrana onoga što crkva uči da je objektivna istina, nastavio je, ne znači da crkvene vođe „postaju sudije koje samo poriču, odbacuju, isključuju“.

Papa je tada ukazao da je razlučivanje neophodno kada istopolni parovi traže blagoslov, i rekao da svaki blagoslov mora da izbegne bilo kakvo pogrešno razumevanje onoga što crkva uči o prirodi braka.

„Kada tražite blagoslov, izražavate molbu za pomoć od Boga, molitvu da možemo da živimo bolje, poverenje u oca koji nam može pomoći da živimo bolje“, napisao je on.

Čini se da je najnovije papino pismo nagli i namerni pomak od dekreta iz marta 2021. koji je izdala doktrinarna kancelarija Vatikana — uz papino odobrenje — kojim se izričito zabranjuje sveštenicima da blagosiljaju istopolne zajednice, uz opravdanje da Bog „ne može blagosloviti greh“.

U to vreme, objašnjenje od dve stranice je objavljeno na sedam jezika u kome se navodi da katoličko učenje smatra da je brak između muškarca i žene – sa ciljem stvaranja novog života – i da pošto gej zajednice ne mogu postići taj cilj bez medicinske intervencije, nemoguće je ponuditi blagoslov za istopolne parove.

Po pitanju rukopoloženja žena, Franja je priznao izjavu Jovana Pavla iz 1994. u apostolskom pismu Ordinatio Sacerdotalis da crkva nema „nema ovlašćenja“ da zaređuje žene za sveštenike, kao i izjavu Jovana Pavla da učenje moraju „definitivno držati“ svi katolici.

Ali Franjo je takođe rekao da ne postoji „jasna i autoritativna doktrina… o tačnoj prirodi ’definitivne deklaracije’“. ”

„To nije dogmatska definicija, a ipak je moraju prihvatiti svi“, rezimirao je papa. „Niko to ne može javno da protivreči, a ipak može da bude predmet proučavanja, kao u slučaju valjanosti rukopoloženja u anglikanskoj zajednici.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp