Akademik Krešimir Pavelić: Što je to integrativna medicina

Akademik Krešimir Pavelić: Što je to integrativna medicina

Mnogi me ljudi, nezadovoljni stanjem u medicini, osobito kad je riječ o tretmanu kroničnih bolesti, pitaju o dosezima tzv. integrativne medicine. To je bio i razlog da napišem ovu kolumnu. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je “tradicionalna medicina zbroj znanja, vještina i praksi temeljenih na teorijama, vjerovanjima i iskustvima koja su autohtona u različitim kulturama, bez obzira jesu li objašnjivi ili ne, koristi se u održavanju zdravlja kao i u prevenciji, dijagnozi, poboljšanju ili liječenju tjelesnih i psihičkih bolesti.”

Često kažem da su medicina i zdravstvo na rubu revolucije zahvaljujući napretku u biomedicinskim istraživanjima. Medicina budućnosti bit će personalizirana i preventivna što bi moglo rezultirati boljim zdravljem te učinkovitijom i racionalnijom zdravstvenom skrbi. Vrlo se često integrativna medicina poistovjećuje s komplementarnom i  alternativnom medicinom. Komplementarna i alternativna medicina (CAM) je u porastu u Sjedinjenim Državama. Čak 40% Amerikanaca koristi CAM za kronična stanja; CAM se najčešće koristi za kontrolu boli, a gotovo 50% ispitanika je izjavilo da je koristilo CAM jer su im propisani lijekovi bili neučinkoviti. Više od polovice ovih pacijenata koristilo je dodatke prehrani ili biljne terapije, a gotovo dvije trećine pacijenata smatralo je CAM korisnim. Čak 30% do 70% pacijenata s rakom, koje njihovi liječnici neučinkovito ili neadekvatno liječe, obraća se CAM-u u nadi da će izliječiti ili ublažiti njihovu bol. U svakom slučaju komplementarna i alternativna medicina popularan je naziv za zdravstvene prakse koje tradicionalno nisu bile dio konvencionalne medicine. U mnogim slučajevima, kako dokazi o sigurnosti i učinkovitosti rastu, te se terapije kombiniraju s konvencionalnom medicinom.

Integrativna medicina je izraz koji se koristi za pokrivanje širokog spektra praksi koje integriraju zapadnu medicinu s komplementarnom i alternativnom medicinom i tradicionalnom medicinom. Što je zapravo integrativna medicina? To je medicina koja kombinira najbolje istraženu konvencionalnu medicinu s najbolje istraženim komplementarnim terapijama utemeljenim na dokazima kako bi se postigla odgovarajuća njega za svaku osobu. Integrativna medicina može pomoći ljudima koji imaju simptome kao što su umor, tjeskoba i bol. Može pomoći ljudima da se nose sa stanjima kao što su rak, glavobolje i fibromialgija. Primjeri uobičajenih praksi uključuju: akupunkturu, terapiju uz pomoć životinja, aromaterapiju, primjenu dodataka prehrani i biljnih dodataka, terapiju masažom, glazbenu terapiju, meditaciju, trening otpornosti, Tai chi ili jogu. Liječenja koja se promoviraju u integrativnoj medicini nisu zamjena za konvencionalnu medicinsku skrb. Treba ih koristiti zajedno sa standardnim medicinskim tretmanom. Određene terapije i proizvodi uopće se ne preporučuju, ili se možda ne preporučuju za određene uvjete ili ljude. Web stranica Nacionalnog centra za komplementarno i integrativno zdravlje dobar je alat za istraživanje terapije koju razmatrate. Također je važno razgovarati sa svojim liječnikom prije nego što isprobate nešto novo.

Integrativna medicina ukorijenila se u mnogim zemljama svijeta. Prema The Society of Integrative Medicine Japan, “Integrativna medicina je medicinska skrb koja je spoj praksi usmjerenih na pacijenta. Opsežno istražuje ne samo suvremenu zapadnu medicinu, već i tradicionalnu medicinu te komplementarnu i alternativnu medicinu, tradicionalne prakse kao i empirijsku etničku i narodnu terapiju“. Na temelju trenutne situacije, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi u Japanu provelo je “Studiju o konceptu integrativne medicine” već 2012.godine, kako bi se definirala integrativna medicina: to je medicina, zasnovana na temelju korištenja suvremene zapadne medicine, medicinski tretman u kombinaciji s komplementarnom i alternativnom medicinom i tradicionalnom medicinom za poboljšanje kvalitete života, pod vodstvom liječnika, te u nekim slučajevima uz pomoć multidisciplinarnog tima. URL: https://www.cdbim.m.u-tokyo.ac.jp/en/.

Spomenut ću i američki Centar za biologiju bolesti i integrativnu medicinu (CDBIM) osnovan u travnju 2003. Ima 5 odjela i 3 odjela za istraživačke resurse i podršku, s oko 30 članova fakulteta uključujući profesore, izvanredne profesore i znanstvene suradnike te dodatno tehničko osoblje. CDBIM pokriva širok raspon istraživačkih tema u mehanizmima, prevenciji i liječenju različitih poremećaja. CDBIM kombinira temeljne medicinske znanosti, kliničku medicinu i inženjerstvo, a cilj mu je razviti nova integrirana istraživačka područja u 21. stoljeću. Inače, prema američkim bolnicama koje u svojem sastavu imaju integrativnu medicinu terapijski se pristupi dijele u tri skupine: prirodne spojeve (bilje, poznato i kao botanička sredstva, vitamini i minerali, probiotici, itd.),  vježbe uma i tijela (joga, kiropraktika i osteopatska manipulacija, meditacija, terapija masažom, akupunktura, tehnike opuštanja, tai chi, qi gong, ljekoviti dodir, hipnoterapija, terapije pokretom itd.) i drugi komplementarni zdravstveni pristupi (tradicionalni iscjelitelji, ajurvedska medicina, tradicionalna kineska medicina, homeopatija, naturopatija itd.)

Centri obično nude kompletan paket programa i usluga integrativne medicine: primarnu njegu i preventivnu medicinu, bolničke usluge i integrativne terapije kako bi pomogli u kroničnim stanjima. Svrha im je  optimizirati  zdravlje. Američki specijalisti integrativne medicine nacionalno su priznati stručnjaci u svojim područjima. To su mahom  certificirani liječnici koji su pioniri u istraživanju integrativnog zdravlja, prehrane, tradicionalne kineske medicine i više. Svrha je zajedno s klasičnim liječnicima pružiti integrativne, učinkovite tretmane. Iako u Hrvatskoj integrativna medicina nije oficijelno priznata  ima nekoliko bolnica npr. Thalasotherapija u Opatiji koje pružaju i neke integrativne pristupe. Nije naodmet spomenuti da budući zdravstveni centar UCLA za integrativnu medicinu: novi centar će pojednostaviti usluge pacijenata i udomiti mnoge naše programe životnog stila. Ovaj najsuvremeniji objekt uključivat će testnu kuhinju, studio za jogu, fitness centar i prostor za sastanke grupe podrške. https://www.uclahealth.org/medical-services/integrative-medicine/our-programs

Na kraju integrativnu medicinu moramo shvatiti kao koordinirani način spajanja konvencionalnih i komplementarnih i alternativnih pristupa koji su pokazali visokokvalitetnu učinkovitost i sigurnost utemeljenu na dokazima. Moram istaknuti da integrativna medicina nije zamjena za klasičnu medicinu, osobito kad je riječ o akutnim stanjima. Neki medicinski tretmani, osobito kirurški ali i neki drugi, ne mogu se nadomjestiti CAM niti integrativnom medicinom. Međutim, samo ime integrativna medicina, kazuje da bi takva medicina trebala svakako biti više integrirana u zdravstveni sustav. Za početak bilo i dobro uvesti kao predmet  na medicinskim učilištima. To se odnosi i na personaliziranu medicinu o kojoj sam već pisao. Napredne zdravstvene sredine već odavno su prepoznale vrijednosti integrativne medicine i uklopile ju u programe zdravstvene skrbi.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp