Danas smo službeno ušli u adventsko razdoblje: Ima li taj običaj ikakve veze s Biblijom i Kristom?

Danas smo službeno ušli u adventsko razdoblje: Ima li taj običaj ikakve veze s Biblijom i Kristom?

Ususret Božiću, četiri nedjelje prije obilježava se Advent ili došašće (lat. dolazak). Izrađuje se adventski vijenac sa četiri svijeće i postavlja na stol. Svaki tjedan se zapali jedna svijeća u iščekivanju Kristovog dolaska u tijelu. Wikipedija kaže sljedeće:

„U prvome dijelu došašća, vjernici se pripravljaju za slavni Kristov dolazak, kada će ujedno biti i Sudnji dan, dok se u drugom dijelu pobliže pripremaju za Kristov rođendan, za dan kada je Sin Božji postao čovjekom.“

Dakle, adventsko razdoblje je obrnulo redoslijed. Umjesto da vas se priprema za Kristov dolazak i Božji sud kada će svatko položiti račun za svoja (ne)djela; uvijek iznova vas se iz godine u godine priprema na Kristovo utjelovljenje. Kao da Krist iznova dolazi na svijet kao mala, bespomoćna beba, a ne pravedni Sudac koji će suditi svakome po pravdi. Od ozbiljne situacije u kojoj se nalazimo pred Božjim sudom, ovu zemlju pretvaramo u zabavište. Pogledajte gradove, natječu se koji će imati više lampica i ukrasa i osvojiti nagradu za najbolji Advent godine. Koji će bolje zasvijetliti, kad ono oko nas teška tama. Kao u Noina doba ljudi su bezbrižni i potpuno nezainteresirani za istinu.

Advent je rimokatolička praksa koja potječe iz 5. stoljeća, a do danas su je preuzele gotovo sve protestantske crkve.

Adventski običaji kao što su adventski vijenac, adventski kalendar, paljenje adventskih svijeća, adventski sajam i tome slično nisu biblijski.

Praksa paljenja adventskih svijeća običaj je naroda koji se ukorijenio i postao dio tradicije, a u biti nema veze s Biblijom. Jedini svijećnjak kod nas Kršćana treba biti Isus Krist, svijećnjak koji gori tijekom cijele godine, odnosno trajni svijećnjak koji se nikada ne gasi.

„Jer ti si svjetiljka moja, GOSPODE, i ti, GOSPODE, tminu moju obasjavaš.“ /2. Samuelova 22,29

„I danju si ih u stupu od oblaka vodio, a noću u stupu od ognja, osvjetljujući im put po kojem su išli.“ /Nehemija 9,12

„Tvoja je riječ nozi mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.“ /Psalam 119,105

„Vi ste svjetlo svijetu. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti pripaljuju svijeću te je stavljaju pod vagan, nego na svijećnjak te svijetli svima u kući. Neka vaše svjetlo tako zasja pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.“ /Matej 5,14-16

Pripazite da vam se svijećnjak ne ugasi dok spavate pa zakasnite u Božje kraljevstvo. Kad su lude djevice htjele ući, više nisu mogle jer se nisu pripremile na vrijeme.

„Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica koje, uzevši svoje svjetiljke, izađoše ususret ženiku. I pet od njih bijaše mudrih, a pet ludih. One lude, uzevši svoje svjetiljke, ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svojim svjetiljkama uzeše u svojim posudama ulja. No kako je ženik kasnio, sve zadrijemaše te spavahu. A usred noći nasta vika: ‘Eno, ženik dolazi! Izađite mu ususret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. A lude rekoše mudrima: ‘Dajte nam od svojega ulja jer nam se svjetiljke gase!’ No mudre odgovore govoreći: ‘Nipošto! Ne bi dostajalo nama i vama. Već radije pođite k onima koji prodaju i kupite za se.’ A dok su one otišle kupiti ulja, dođe ženik. I koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu. I zatvore se vrata.“ /Matej 25,1-10

„I nitko svijeću, kad je zapali, ne stavlja na skrovito mjesto ili pod vagan, nego na svijećnjak, da oni koji ulaze vide svjetlost. Svjetiljka tijelu je oko. Kad ti je dakle oko bistro, i sve ti je tijelo svijetlo; no kad je ono zlo, i tijelo ti je tamno. Pazi dakle da svjetlost koja je u tebi ne bude tama. Ako ti je dakle sve tijelo svijetlo, bez nekog tamnog dijela, bit će posve svijetlo kao kad te svjetiljka sjajem rasvjetljuje.“ /Luka 11,33-36

„Ali imam protiv tebe što si svoju prvu ljubav ostavio. Spomeni se dakle odakle si pao, i pokaj se i čini prva djela. Inače dolazim k tebi ubrzo; i maknut ću tvoj svijećnjak s mjesta njegova ako se ne pokaješ.“ /Otkrivenje 2,4-5

Dakle, ako samo malo dublje zavirimo u Bibliju, vrlo je lako za zaključiti da je Advent odnosno došašće zapravo isprazni poganski običaj koji nema apsolutno nikakve veze s Isusom Kristom i mi kao kršćani trebali bi od toga strogo zazirati.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp