Što je to molitva i kako djeluje?

Što je to molitva i kako djeluje?

Po duhovnoj definiciji, molitva bi bila komunikacija s Bogom. Međutim, može biti puno više od toga. Molitva je način na koji definiramo svoju nakanu, želju i potrebu kako bismo unijeli odgovarajuće promjene u svoj život i živote drugih kako bismo uskladili cjelokupno svoje postojanje. U svom početnom obliku molitva je oblik krotkog poziva Apsolutnoj svijesti da nam izađe u susret, ali na višim stupnjevima razvoja molitva predstavlja i izravnu manifestaciju jedinstvene svijesti kroz svoju osobnost. Drugim riječima, onaj koji moli treba nastojati da njegove riječi i molitve budu korektivni faktor svemira, manifestacija Božanske volje na zemaljskoj razini postojanja.

Molitva ima nekoliko faza u svom razvoju za svakog pojedinca koji je koristi:

1. Obraćanje Stvoritelju kao molba za pomoć. Duhovni tragatelj traži od Gospodina da u njegov život pošalje određene energije, učinke, zaštitu ili iscjeljenje s ciljem njegove osobne transformacije bliže samom Stvoritelju. Ovdje je tragalac samo objekt koji prima Božansku ljubav

2. Upućivanje jasnih i preciznih zahtjeva Stvoritelju, t.j. Apsolutna svijest o tome kakvu korekciju treba napraviti na materijalnom planu. Na ovoj razini, duhovni tragatelj ubacuje specifične zahtjeve u molitvenu praksu u skladu s konkretnim potrebama koje treba ispuniti u svom životu i okolini kako bi bolje proveo Božansku volju na materijalnom planu. Na ovom stupnju razvoja svijesti tragatelj shvaća da je on dirigent energije kroz koji se Božanske energije spuštaju na zemaljski i duhovni plan. Postaje aktivnim sudionikom u provedbi Božanske volje

3. Usmjeravanje djelovanja osobne nadduše i Božanskih sila prema harmonizaciji okoline za koju molimo. Tragatelj shvaća da je njegova nadduša, zapravo, zaseban anđeoski oblik koji ima moć i sposobnost da radi s drugim silama i, uz Božansko vodstvo, bude alat i instrument za provođenje promjena na duhovnoj i fizičkoj razini. Na tom koraku pojedinac postaje oruđe, energija, svijest koja djeluje dijelom samostalno, a dijelom vođeno, s ciljem provođenja Božanske svijesti u djelo.

4. Formiranje jasne specifične osobne namjere koja manifestira željene promjene u skladu s idejom da je naša svijest ujedno i svijest Svevišnjeg Gospodara. Na najvišem stupnju razvoja svijesti pojedinac shvaća da je manifestacija Božanske svijesti na određenom mjestu u određenom obliku i da se Bog manifestira i djeluje kroz njega. Da njegova osobnost posjeduje određene Božanske kvalitete kako bi iz osobnog iskustva izvršila potrebne transformacije duhovnog i fizičkog plana postojanja

5. Upućivanje jasnih, ali kratkih nakana, u obliku kratkih molitvi koje pokreću goleme procese transformacije, oblikovanja i djelovanja cijelog svemira oko određenog pitanja ili područja za koje smo započeli kratku molitvu, tj. namjera. Ovo je razina najuzvišenijih ljudi koji imaju moć kratkom molitvom ili nakanom preoblikovati cjelokupnu stvarnost oko određenog pitanja. Oni mogu namjerno liječiti i najkompliciranije bolesti, osloboditi tisuće mračnih bića na svjetlo, preusmjeriti vremenske tokove, promijeniti sadašnjost, ali i prošlost i budućnost. Ove osobe ne trebaju obavljati duge molitve, samo usmjeravanje njihove svijesti pokreće promjene u svemiru koje transformiraju i uravnotežuju i svjetlo i tamu, pa i cijelu kreaciju. Na ovoj razini možemo shvatiti da je čovjek sredstvo kroz koje Božanska svijest manifestira svoju volju. U tom slučaju molitva glasi: “Jasno definiranje i usmjeravanje Stvoriteljeve svijesti u cilju stvaranja, održavanja i preobrazbe cjelokupnog postojanja.”

Molitva je puno više od obraćanja Stvoritelju, ona je način usmjeravanja, očitovanja i provođenja Božje volje, sve kroz čovjeka. Čovjek nije izolirano biće, on je također cjelina. Dok je u nižoj svijesti, čovjek je dio svijesti cjeline i kao takav ima dio njene moći i odgovornosti. Međutim, kada se svijest čovjeka pojedinca razvije do golemih visina, on postaje veći dio svijesti cjeline, s vječnom odgovornošću i ulogom u tom istom stvaranju. Pojedinac tada ima ulogu stalnog korektivnog faktora u svojoj okolini, promatrati, uočavati, a zatim mijenjati i usklađivati ​​sve nedosljednosti u stvaranju s vlastitom namjerom.

Gospod Bog s nama i u nama.

Podijeli članak:

Facebook
Twitter
Reddit
WhatsApp