Kategorija: Marketing i branding

Epoha Portal Edward Bernays

Edward Bernays – Kako manipulirati masama?

„Svjesno, inteligentno manipuliranje organiziranim navikama i mišljenjima masa važan je element demokratskog dru­štva.“ Riječi su to Edwarda Bernaysa koji je bio upućen u sve tajne