Kategorija: Neverbalna komunikacija

Epoha Portal Marko - Ivan Pekica

Marko-Ivan Pekica – Slušanje

Ako pođemo od definicije komunikacije da je ona razmjena stavova, mišljenja i emocija, moramo znati da je u procesu komuniciranja poželjno da posebno vodimo računa

Epoha Portal Osmijeh

Osmijeh

Psiholozi su puno pisali o ulozi osmijeha u odnosima među ljudima, a svi iz iskustva znamo koliko je lakše komunicirati kada vidimo vedro, nasmijano lice.

Epoha Portal Željko Trivanović

Željko Trivanović – Online leadership

U poznatom eksperimentu iz 2002. godine, provedenom na sveučilištu Stanford, profesori su snimili audio snimke razgovora između doktora opće prakse i njihovih pacijenata. Polovica doktora