Politika zaštite privatnosti

1. UVODNE INFORMACIJE

U obrtu epoha poštujemo vašu privatnost i posvećeni smo zaštiti vaših osobnih podataka.

Ova Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) definira načine prikupljanja osobnih podataka, svrhe za koje ih prikupljamo, sigurnosne mjere pomoću kojih ih zaštićujemo, osobe s kojima ih dijelimo te vaša prava u svezi zaštite osobnih podataka.

Ova Politika vrijedi za:

 • sve korisnike naše web stranice epoha.com.hr (u daljnjem tekstu: web stranica),
 • naručivanje i izvršavanje ugovora o pretplati za usluge koje nudi epoha,
 • prijave za naše obavijesti o novostima vezanih za naše ponude i organiziranje događaja,
 • upite o našoj ponudi, putem telefona, e-maila, tiskanih obrazaca ili online obrazaca,
 • prijenose bilo kojih dokumenata objavljenih na našoj web stranici,
 • korištenje platforma društvenih medija,
 • korištenje bilo koje tehničke podrške ili usluge koju pruža epoha na svojim web stranicama,

2. UPRAVITELJ OSOBNIM PODATCIMA

Ova Politika se primjenjuje na sve osobne podatke prikupljene i pohranjene od strane obrta epoha, Pantovčak 196A 10000 Zagreb, MBO: 98112171 (u daljnjem tekstu: “epoha”, “mi”, “nas”).

Kao kontrolor podataka, epoha je odgovoran za obradu i pohranjivanje vaših osobnih podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u vezi s korištenjem ove politike ili u vezi s ostvarivanjem svojih prava koja proizlaze iz ove Politike, kontaktirajte nas na:

 • elia.pekica@epoha.com.hr

3. OSNOVNI POJMOVI

Ovdje ćete pronaći objašnjenje osnovnih pojmova koje koristimo u našoj Politici.

Svaka definicija definirana u nastavku ima svoju svrhu unutar ove Politike koja je definirana u određenom poglavlju.

 • Osobni podatci podrazumijevaju sve podatke po kojima se pojedinac može identificirati (na primjer, ime, prezime, e-mail adresa, telefonski broj itd.).
 • Upravitelj označava pravnu osobu koja određuje svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka.
 • Izvršitelj označava pravnu ili fizičku osobu koja obrađuje osobne podatke u ime upravitelja.
 • Obrada znači prikupljanje, pohranjivanje, pristup i ostale oblike korištenja osobnih podataka.
 • EGP je Europski gospodarski prostor koji identificira sve države članice Europske unije, Island, Norvešku i Liechtenstein.

4. OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U epohi obrađujemo vaše osobne podatke isključivo na temelju jasno navedenih ciljeva, na siguran i transparentan način.

Prikupljamo vaše osobne podatke kada nam ih dostavite (na primjer, koristeći našu web stranicu, naručivanjem naših usluga, prijavom na naše događaje ili webinare, upitom putem e-maila, telefona ili pisanjem na našu adresu ili neki drugi način na koji nam možete dostaviti vaše osobne podatke).

Također prikupljamo vaše osobne podatke pomoću kolačića na našoj web stranici. Više o korištenju kolačića možete pročitati u 7. poglavlju ove Politike.

4.1 Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

epoha može prikupiti sljedeće podatke, odnosno vrste informacija:

 • Osnovni osobni podaci (ime, prezime)
 • Osnovni kontakti (telefonski broj, e-mail adresa)
 • Osnovne informacije o tvrtki za koju radite (naziv tvrtke, vaša funkcija u tvrtki, broj zaposlenika)
 • Osnovni pretplatnički podaci za epoha usluge (vrsta licence, datum kupnje),
 • Informacije o vašem računalu (IP adresa, vrsta uređaja, vrsta preglednika), informacije o korištenju naše web stranice (sadržaj koji ste pogledali, vrijeme koje ste potrošili na našoj web stranici, na što ste kliknuli) i informacije o odazivu na naše poruke e-pošte
 • Informacije o epoha partneru s kojim surađujete (više o partnerskim tvrtkama, pogledajte u Poglavlje 6 ove politike.
 • Podatke koje trebamo izvršiti isporuku naručene robe (adresa, poštanski broj, grad).

U epohi pažljivo štitimo načelo minimalne količine podataka predviđenih zakonom, stoga prikupljamo samo one podatke koji su potrebni, relevantni i ograničeni na ono što je potrebno za svrhe za koje se obrađuju. Namjene za koje prikupljamo osobne podatke definirane su u poglavlju 4.3. ove Politike.

4.2 Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Sukladno zakonima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, vaše osobne podatke možemo obrađivati ​​na sljedećim pravnim osnovama:

 • Kada je obrada vaših osobnih podataka neophodna za ispunjenje ugovora kojeg ste sklopili;
 • Kada ste dali suglasnost za obradu svojih podataka u određene svrhe, pri čemu uvijek imate pravo opozvati suglasnost;
 • Kada epoha ima zakonski interes za obradu vaših osobnih podataka (prilikom obrade podataka na temelju zakonskog interesa, izričito ćemo to definirati u okviru ove Politike.)
 • Kada je to neophodno, kako bi se ispunile određene obveze propisane zakonodavstvom (to osobito uključuje podatke koji se čuvaju u porezne svrhe).
 • Obvezno je posredovanje samo onih osobnih podataka koje prikupljamo na temelju zahtjeva zakonodavstva.

4.3 Svrha obrade

epoha će obrađivati vaše podatke samo u određene, izričite i zakonske svrhe. Obvezujemo se da vaše osobne podatke nećemo obrađivati na način neusklađen s ciljevima definiranim u ovoj Politici.

Svrhe u koje možemo koristiti vaše osobne podatke su definirane u nastavku. epoha može koristiti vaše osobne podatke za jednu ili više identificiranih svrha.

Namjene za koje ćemo koristiti vaše osobne podatke su kako slijedi:

 • Komuniciranje s vama u vezi pružanja naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • U svrhu marketinške komunikacije (uključujući obavijesti o novim uslugama odnosno nadogradnjama postojećih usluga, i događanjima koje organizira epoha).
 • Za potrebe marketinške komunikacije, na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda. Korištenje nekih osobnih podataka pomaže nam prilagoditi našu komunikaciju s vama kako bi vam bila što zanimljivija i korisnija. Na temelju određenih osobnih podataka, pojedinci se razvrstavaju u skupine, što znači da svaka takva stvorena grupa prima komercijalne poruke s različitim sadržajem. Prilikom razvrstavanja pratimo i aktivnost pojedinca. Marketinšku komunikaciju s prilagođenim odnosno individualiziranim ponudama izvršit ćemo samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Posredovanje osobnih podataka trećim osobama. Osobne podatke ustupit ćemo samo trećim osobama, koje su definirani u 6. poglavlju. Vaši podaci će se ustupiti samo kada to opravdava naš zakonski interes za osiguravanje sigurnog i zakonitog rada i ispunjavanje zakonskih obveza (npr. kod poreznih obaveza koje mogu uključivati ​​posredovanje vaših osobnih podataka u Poreznoj upravi). Izuzetak predstavljaju ugovorni partneri koje koristimo u svrhu remarketinga; Vaše ćemo osobne podatke posredovati ​​samo na temelju vašeg izričitog pristanka.
 • Provođenje pravnih zahtjeva i rješavanje sporova. Kako bismo zaštitili naše poslovanje i proveli i/ili zaštitili svoja prava, može doći do otkrivanja osobnih podataka. Vaše osobne podatke ćemo otkriti samo na način i pod uvjetima koji su propisani zakonom.
 • Za potrebe statističke analize. Kako bismo poboljšali korisnički doživljaj, analiziramo upotrebu naše web stranice, što predstavlja naš legitimni interes za održavanjem i/ili poboljšanjem našeg poslovnog uspjeha.

Svako obrađivanje vaših osobnih podataka, na temelju vašeg pristanka, imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati. Možete nas obavijestiti o opozivu pristanka putem bilo kojeg kontakta definiranog u poglavlju 2. ove Politike.

4.4 Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke

Vaši osobni podaci se čuvaju u skladu s važećim zakonima i (i) samo toliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju se podaci obrađuju, ili (ii) za razdoblje propisanog zakonom (npr. 10 godina za pohranjivanje izdanih računa) odosno (iii) za razdoblje potrebno za izvršenje ugovora, uključujući sve jamstvene rokove i rokove unutar kojih je moguće utvrditi bilo kakva potraživanja na temelju ugovora (npr. za 5 godina od ispunjenja ugovornih obveza).

Osobni podaci dobiveni na temelju vašeg pristanka zadržavaju se trajno odnosno dok tu suglasnost ne opozovete (više informacija o otkazivanju pristanka potražite u poglavlju 9. ove Politike). Podaci prikupljeni na temelju pristanka bit će izbrisani i prije vašeg otkazivanja, u slučaju da je svrha za koju su prikupljeni podaci postignuta.

Osobni podaci za koje je razdoblje zadržavanja isteklo (npr. ako je postignuta svrha za koju su prikupljeni, jer je istekao zakonski rok, itd) bit će izbrisani, uništeni ili anonimizirani na način da obnova osobnih podataka više nije moguća.

Ako trebate bilo kakve dodatne informacije o razdoblju zadržavanja vaših osobnih podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na bilo koji kontakte koji su definirani u poglavlju 2 ove Politike.

5. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Kako bi zaštitili vaše osobne podatke, epoha je usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje posebice uključuju:

 • redovito i učinkovito ažuriranje programske i računalne opreme, gdje spremamo Vaše osobne podatke,
 • osiguravanje pristupa osobnim podacima,
 • stvaranje sigurnosnih kopija,
 • obrazovanje zaposlenika koji obrađuju osobne podatke na poslu,
 • informirani i pažljivi rad u odabiru osobe koja obrađuje vaše osobne podatke,
 • provođenje nadzora nad zaposlenicima i drugim osobama koje obrađuju vaše osobne podatke, uključujući obavljanje revizije,
 • nadziranje i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju bilo kakvih sigurnosnih incidenata koje sprečavaju ili ograničavaju nastanak štete osobnih podataka.

U epohi štitimo vaše osobne podatke od nezakonite ili neovlaštene obrade i/ili pristupa, od nehotičnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Poduzimamo sve mjere prema našim tehnološkim mogućnostima (uključujući troškove provedbe određenih mjera) i procjenu utjecaja na vašu privatnost.

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka, epoha će bez odgode obavijestiti nadležno nadzorno tijelo o svakoj takvoj povredi.

U slučaju sumnje da je počinjeno kazneno djelo, epoha će prekršaje prijaviti policiji i nadležnom državnom odvjetništvu.

U slučaju da postoji povreda zaštite podataka koja može predstavljati veliki rizik za prava i slobode pojedinaca, epoha će vas bez odgađanja obavijestiti o takvom događaju.

6. POSREDOVANJE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke, koji se koriste samo za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, možemo ustupiti određenim trećim osobama koje su definirane u nastavku te im dozvoliti da im pristupe i pregledaju ih. Svi korisnici s kojima dijelimo osobne podatke mogu obraditi podatke samo za svrhe za koje su prikupljeni. Isto tako, svi korisnici dužni su se pridržavati važećih zakona kao i odredbi politike zaštite osobnih podataka.

Vaše osobne podatke posredujemo:

 • Podružnicama tvrtke epoha;
 • Poslovnim partnerima koji nam pomažu u pružanju određenih usluga: Google AdWords i Google Analytics, kao i Facebook Ads, kako bismo vam omogućili prikaz oglasa koji su relevantni za vas. 
 • Drugim ugovornim partnerima, koji brinu o potrebama epoha (računovodstveni servisi, odvjetnička društva, itd.).
 • Partnerske tvrtke koje nam pomažu pri pružanju naših usluga
 • Kada to od nas zahtijeva zakon (npr. porezne vlasti, sudovi itd.).

Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim osobama (definiranim gore) izvan Europskog gospodarskog prostora (EEA), gdje ove podatke možemo obrađivati mi i treće strane. Pri svakom prijenosu izvan Europskog gospodarskog prostora, poduzet ćemo dodatne mjere kako bismo osigurali sigurnost Vaših osobnih podataka.

Takve mjere predstavljaju uglavnom sporazumi s trećim stranama o uspostavi obveznih propisa o zaštiti osobnih podataka, provjere postojanja odobrenih mehanizama certificiranja koji zadovoljavaju naše standarde zaštite osobnih podataka i zaključivanja odgovarajućih ugovornih obveza kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

7. POLITIKA KOLAČIĆA

COOKIES – ŠTO SU ?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje većina web stranica pohranjuje na uređajima kojima korisnici pristupaju internetu kako bi prepoznali pojedinačne uređaje koje korisnici koriste tijekom pristupa. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Kolačiće koristimo za pružanje ugodnih web usluga, boljeg korisničkog doživljaja i statističkih podataka o posjetama. Interakcija web korisnika i web stranice je brža i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, web stranica pamti opcije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim. Kolačići nisu štetni i vremenski su ograničeni.

Kolačići su od temeljne važnosti za pružanje ugodnih online usluga. Interakcija web korisnika i web stranice je brža i jednostavnija uz pomoć kolačića. Pomoću njih, web stranica pamti opcije i iskustva pojedinca, čime se štedi vrijeme i pregledavanje čini učinkovitijim i ugodnijim.

Neki specifični primjeri korištenja kolačića:

 • za bolji korisnički doživljaj web stranice posjetiteljima prilagođavamo prikaz sadržaja prema prošlim posjetima,
 • za pohranjivanje izbora prilikom izrade skraćenog popisa uređaja i ponuda te njihove usporedbe,
 • za prepoznavanje vašeg uređaja (računala, tableta, mobitela) što omogućuje prilagodbu prikaza sadržaja na Vašem uređaju,
 • za praćenje posjeta što omogućava provjeru učinkovitosti prikazivanja sadržaja i relevantnosti oglasa te kontinuirano poboljšanje web stranica,

POPIS KOLAČIĆA:

 1. NUŽNO POTREBNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići omogućuju korištenje nužno potrebnih komponenti za ispravno funkcioniranje web stranice. Bez tih kolačića, usluge koje biste željeli koristiti na web stranici ne bi mogle ispravno raditi.

 1. ISKUSTVENI KOLAČIĆI

Ovi kolačići prikupljaju podatke o tome kako se korisnici ponašaju na web stranici, s namjenom poboljšanja iskustvene komponente web stranice (npr. koje sadržaje najčešće posjećujete na našoj web stranici). Ovi kolačići ne prikupljaju podatke pomoću kojih bi mogli identificirati korisnika. Već, osiguravaju da je korištenje web stranice ugodan doživljaj.

 1. FUNKCIONALNI KOLAČIĆI

Ovi kolačići dopuštaju web stranici da pamti neke od vaših odabranih opcija (npr. jezik, regiju) i nudi napredne, personalizirane funkcije. Ti kolačići mogu omogućiti praćenje vaših aktivnosti na web stranici.

 1. REKLAMNI ILI CILJANI KOLAČIĆI

Te kolačiće najčešće koriste oglašavajuće tvrtke i društvene mreže (treće strane) kako bi vam pokazali više ciljanih oglasa, ograničili ponavljanje oglasa ili izmjerili učinkovitost svojih kampanja. Ovi kolačići mogu omogućiti praćenje vaših internet aktivnosti.

NADZOR KOLAČIĆA

​Korištenje kolačića prihvaćate sami. Kolačiće možete uvijek možete ukloniti kako biste uklonili svoju prepoznatljivost na internetu. Slično tome, većinu preglednika možete postaviti tako da ne pohranjuju kolačiće.

Preporučujemo da pogledate informacije o opcijama svakog preglednika.

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Opera (stranica na engleskom jeziku)
 • Safari (stranica na engleskom jeziku)

Na našim web stranicama koristimo kolačiće koji nam omogućuju poboljšanje i optimizaciju naše web stranice, što vama omogućuje bolji korisnički doživljaj.

Kolačići (eng. cookies) su jednostavne tekstualne datoteke koje neke web stranice spremaju na računalo putem preglednika i pohranjuju neke neosobne podatke.

Korištenje kolačića omogućuje nam da prilagodimo pojedinačne online sadržaje kako bi korisniku bili privlačniji. Osim toga, također provodimo analizu korištenja web stranice, koja nam omogućuje da poboljšamo našu web stranicu i učinimo ju ugodnijom korisnicima.

Neki kolačići su neophodni jer bez njih web stranica ne može pravilno funkcionirati, sve ostale kolačiće možete odbiti. Nužno potrebne kolačiće koristimo za pohranu statističkih podataka o korištenju naše web stranice i za pohranu podataka potrebnih za ispunjavanje kontakt obrazaca koji su ponuđeni na našoj web stranici.

Uz nužno potrebne, također upotrebljavamo i druge kolačiće na našoj web stranici, koji nam omogućuju da bolje upoznamo naših korisnika i pružimo prilagođeno oglašavanje na temelju prikupljenih podataka. Odbijanje upotrebe kolačića može uzrokovati nefunkcioniranje određenih sadržaj ili sposobnosti web stranice (tu spada i prilagođavanje web stranice kako bi bila zanimljivija i atraktivnija korisniku).

Za pregled svih kolačića, pogledajte tablicu na kraju ovog poglavlja.

Na našim stranicama, pored vlastitih kolačića, koristimo i kolačiće pružatelja usluga (kolačiće trećih osoba): Google Analytics, Google AdWords, Display Advertising extension for Google Analytics (svim kolačićima upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA), Hotjar, ActiveCampaign (kolačićima upravlja ActiveCampaign, LLC, North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602), AdRoll (kolačićima upravlja AdRoll Inc. 972 Mission Street, San Francisco, CA 94103), Facebook Custom Audience i Facebook remarketing (kolačićima upravlja Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 9420).

Možete odbiti sve gore navedene kolačiće trećih osoba odnosno obrisati ih u pregledniku.

 • Za brisanje Google Analytics kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “pum”
 • Za brisanje Google AdWords kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “www.epoha.com.hr”
 • Za brisanje Display Advertising extension for Google Analytics kolačića postavite vaš preglednik da odbije kolačiće s domenom “__ ar_v4”.
 • Za brisanje Hotjar kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “_hjIncludedInSample”
 • Za brisanje ActiveCampaign kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom ˝_form_˝
 • Za brisanje AdRoll kolačića, postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom “_te_”
 • Za brisanje Facebook Custom Audience i Facebook remarketing kolačića postavite preglednik da odbije kolačiće s domenom ‘facebookom’

Podsjećamo korisnike da gore navedeni pružatelji mogu prikupljati određene osobne podatke koji nisu povezani s prikupljanjem podataka od strane epohe. Takva zasebna zbirka osobnih podataka nije obuhvaćena ovom Politikom, već je definirana u pravilima o privatnosti svakog pružatelja kolačića.

Više o zaštiti osobnih podataka o kolačićima trećih strana dostupno je u pravilima privatnosti svakog pružatelja kolačića treće strane:

 • Google – pravila privatnosti
 • Hotjar – pravila privatnosti
 • ActiveCampaign – pravila privatnosti
 • AdRoll – pravila privatnosti
 • Facebook – pravila privatnosti
 • LinkedIn – pravila privatnosti

epoha na svojoj web stranici koristi određene widgete drugih pružatelja usluga, i to Facebook-a i LinkedIn-a. U tu svrhu, oba pružatelja koriste kolačiće koje možete isključiti u pregledniku. Pravila za korištenje tih widgeta definirana su sigurnosnim politikama svakog pružatelja usluga, a dostupni su na gore navedenim poveznicama.

Kolačići na www.epoha.hr:

PHPSESSID – Kolačić postavlja PHP, sadrži šifru sesije i traje do njenog završetka (do zatvaranja preglednika). Obavezan je za rad stranice. Ne sadrži nikakve osobne podatke.

_ga _gat – Te kolačiće postavlja Google Analytics za bilježenje posjeta stranice. Pojedini traju do kraja sesije, neki dulje. Nisu obavezni i ne sadrže nikakve osobne podatke.

8. WEB DODACI I PRISTUP DRUŠTVENIM MREŽAMA

Na našoj web stranici smo omogućili korištenje YouTube plugin-a (kojim upravlja YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD). YouTube-om upravlja Google. U slučaju da posjetite sadržaj na našoj web stranici, koji sadrži dodatak za YouTube, time se uspostavlja veza s YouTube-ovim poslužiteljima, što znači da je YouTube svjestan vašeg posjeta našoj web stranici.

Više o upravljanju podacima usluge YouTube saznajte na njihovoj web stranici.

U svom radu, epoha također koristi društvene medije kao što su Facebook i LinkedIn. I Facebook i LinkedIn rade u skladu sa svojim uvjetima korištenja i politika koje definiraju korištenje osobnih podataka svojih korisnika. Podsjećamo korisnike da su za bilo koje objave na društvene medijima odgovorni sami i da svaki korisnik mora bilo kakva pitanja odnosno upit za ostvarivanje prava usmjeriti odgovarajućoj društvenoj mreži.

epoha ne preuzima nikakvu odgovornost za aktivnosti na društvenim mrežama.

9. PRAVA POJEDINACA

Za obradu vaših osobnih podataka, u nastavku su opisana sljedeća prava:

 • Pristup osobnim podacima: može zatražiti epoha informacije o tome obrađuje li ​​osobne podatke o vama, te možete zahtijevati pristup osobnim podacima i informacije o obradi (koje podatke obrađujemo i gdje su ti podaci dobiveni).
 • Ispravak osobnih podataka: možete zatražiti epoha da ispravi ili dopuni nepotpune ili neispravne informacije koje obrađujemo o vama.
 • Ograničenje obrade osobnih podataka: možete zatražiti epoha da ograniči obradu vaših osobnih podataka (npr. kada provodi provjeru točnosti odnosno potpunosti Vaših osobnih podataka).
 • Brisanje osobnih podataka: možete zatražiti epoha da vaše osobne podatke izbriše (izbrisati ne možemo one osobne podatke, koje koristimo zbog zakonskih potreba ili na temelju ugovornog odnosa).
 • Ispis osobnih podataka: možete zatražiti epoha da se Vaši osobni podaci koje ste nam ustupili, posredujemo u strukturiran, upotrebljiv i strojno čitljiv oblik.
 • Opoziv privole: Imate pravo u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na korištenje vaših osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na temelju vaše privole. Suglasnost može biti ukinuta na bilo koji način naveden u poglavlju 2 ove Politike. Opoziv pristanka nema negativnih posljedica, ali je moguće da vam epoha zbog opozivanja privole više neće biti u mogućnosti pružiti pojedine usluge.
 • Prigovor na obradu osobnih podataka: Imate pravo prigovoriti obradi vaših osobnih podataka prilikom obrade u svrhu izravnog marketinga ili za prijenos osobnih podataka trećim stranama u svrhu izravnog marketinga. Također možete prigovoriti obradi kada se vaši podaci koriste u svrhu izravnog marketinga pomoću prilagođenih ili pojedinačne ponude (“profiliranje”). Prigovor možete predati na bilo koji način definiran u poglavlju 2 ove Politike.
 • Pravo na prijenos podataka: Imate pravo dobiti uvid u osobne podatke koje ste podijelili s nama. Podaci će vam biti dostavljeni u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku. Imate pravo prenijeti te podatke upravitelju podacima po vašem izboru. Imate pravo prenijeti osobne podatke direktno drugom upravitelju podacima, ako je to tehnički izvedivo.

Sva prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate putem bilo kojeg kanala definiranog u poglavlju 2 ove Politike. Isto tako, ti su vam kontakti dostupni u slučaju da trebate dodatne informacije o vašim pravima.

Imate pravo podnijeti pritužbu kod ovlaštene osobe za informiranje koja je nadležna za zaštitu osobnih podataka.

epoha zadržava pravo tražiti određene osobne podatke (kao što su ime, prezime, e-mail adresa) u svrhu identificiranja pojedinca, u slučaju ostvarivanja prava iz ovog poglavlja.

10. KONAČNE ODLUKE

epoha može bez prethodne najave promijeniti ovu Politiku. Smatrate se da se slažete s novom verzijom ove Politike, u slučaju da nakon što nova verzija ove Politike stupi na snagu, nastavite koristiti našu web stranicu i druge usluge definirane ovom Politikom.