Epoha Portal Renata Ivaštinović

Renata Ivaštinović - Coaching s Renatom

Renata Ivaštinović, savjetnica, trenerica i coach za osobni i profesionalni razvoj. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bila je menadžer u vodećim globalnim i regionalnim kompanijama. Prije nekoliko godina pokreće vlastiti biznis. Certificirani je neurolingvistički coach (NLC), Wingwave coach, Wingwave online coach, NLP praktikant i diplomica Silva metode kontrole uma.