Read more about the article Živimo u sustavu u kojem siromašni hrane bogate kako bi bogati bili još bogatiji
Epoha Portal Elia Pekica Pagon

Živimo u sustavu u kojem siromašni hrane bogate kako bi bogati bili još bogatiji

Čitajući i slušajući o sve češće spominjanoj društvenoj odgovornosti (CSR – Corporate Social Responsibility) velikih tvrtki, stalno očekujem kada će konačno neka od velikih i moćnih multinacionalnih korporacija početi organizirati…

Continue ReadingŽivimo u sustavu u kojem siromašni hrane bogate kako bi bogati bili još bogatiji