Read more about the article Dr. Astrid Stuckelberger – SZO je svojom uredbom ljudima oduzela njihove temeljne slobode i prava, uskoro kreće potpuni teror
Epoha Portal Dario Novak

Dr. Astrid Stuckelberger – SZO je svojom uredbom ljudima oduzela njihove temeljne slobode i prava, uskoro kreće potpuni teror

Dr. Astrid Stuckelberger - Znanstvenica, istraživačica i profesorica na Med. Fakultetu, Sveučilišta u Ženevi i Lozani i bivša zaposlenica Svjetske zdravstvene organizacije. Javno je otkrila strahotu koja se dogodila na…

Continue ReadingDr. Astrid Stuckelberger – SZO je svojom uredbom ljudima oduzela njihove temeljne slobode i prava, uskoro kreće potpuni teror