Read more about the article Slađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom
Epoha Portal Slađana Petrović

Slađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom

Slađana Petrović, nakon diplomiranja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, počinje svoj profesionalni rad na mjestu asistentice na istom fakultetu iz predmeta viša geodezija. Međutim, privučena mogućnošću rada u internacionalnom…

Continue ReadingSlađana Petrović – Posljednji parobrod Vukovarom
Read more about the article Maja Strgar Kurečić – Fotoaparatom se približavam motivu i pokušavam zamrznuti čaroliju
Branka Hlevnjak Epoha Intervju

Maja Strgar Kurečić – Fotoaparatom se približavam motivu i pokušavam zamrznuti čaroliju

Maja Strgar Kurečić rođena je 29. rujna 1972. godine u Zagrebu. Krajem 1996. godine diplomirala je na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, usmjerenje grafičkog dizajna. Magistrirala je 2001. godine s…

Continue ReadingMaja Strgar Kurečić – Fotoaparatom se približavam motivu i pokušavam zamrznuti čaroliju