Read more about the article Mislav Kolakušić – Cijenama nafte svjesno se i konstantno manipulira s ciljem pljačkanja građana
Epoha Portal Denis Ivić

Mislav Kolakušić – Cijenama nafte svjesno se i konstantno manipulira s ciljem pljačkanja građana

Mislav Kolakušić u europskom se parlamentu osvrnuo na ogroman porast nafte u svijetu, pojasnivši na koji se način godinama svjesno manipuliralo cijenama tog fosilnog goriva, kako bi se ljude što…

Continue ReadingMislav Kolakušić – Cijenama nafte svjesno se i konstantno manipulira s ciljem pljačkanja građana