Read more about the article Pornografija za najmlađe? Bolesne knjige koje globalisti žele staviti pred djecu u američkim školama
Epoha Portal Denis Ivić

Pornografija za najmlađe? Bolesne knjige koje globalisti žele staviti pred djecu u američkim školama

Globalisti očito imaju svoj zacrtani put, a pokušaji seksualizacije i rodne propagande ne mogu započeti dovoljno rano s našim potomstvom. Jedan od rijetkih političara koji poduzima odlučne mjere protiv toga je…

Continue ReadingPornografija za najmlađe? Bolesne knjige koje globalisti žele staviti pred djecu u američkim školama