Read more about the article Esuli
Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Esuli

Gambe aiutatemi,vikali su kada su u Italiju od straha bižali da he družine čepaju i u pržune pohitaju.Zašto su bižali?E, to je vno!Oni su dobro znalida grihisu njin preveliki bilida…

Continue ReadingEsuli
Read more about the article Astrid
poha Portal Marko-Ivan Pekica

Astrid

Do nas je riva tužan javiz: umrla je naša draga pretelica Astrid Wendl. Kakov šok, kakova tuga. Ne, ne, to ni istina. Astrid je i dalje živa, Astrid je i…

Continue ReadingAstrid
Read more about the article Joe Biden
Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Joe Biden

Hura, hura!Biden je pobidija,kliče Merika,veseli se cili svit.Ne, ne, ljudi moji,pomalo, pomalo, vi žbaljivate,ni pobidija Joe Biden,pobidilo je dobro!Svit je joped srićan,u Meriki je pobidila šperancau zajedništvo i jednakost cilega…

Continue ReadingJoe Biden