Read more about the article Komunikacija
Epoha Portal Elia Pekica Pagon

Komunikacija

Nikada se u povijesti čovječanstva nije toliko govorilo o komunikaciji kao u današnje vrijeme. Medijalizacija, internetizacija i digitalizacija svijeta često se spominju kao pomagačice u pojednostavljivanju naše svakodnevne komunikacije. No,…

Continue ReadingKomunikacija