Read more about the article Par koji je zbog korona krize bio prisiljen napustiti grad i svoj život nastaviti u šumi
Epoha Portal Elia Pekica Pagon

Par koji je zbog korona krize bio prisiljen napustiti grad i svoj život nastaviti u šumi

Ne moramo biti ovisni o sustavu. Možemo živjeti potpuno neovisno od sustava. Sustav želi da budemo ovisni o njemu, kako bi mogao upravljati nama i činiti s nama što god…

Continue ReadingPar koji je zbog korona krize bio prisiljen napustiti grad i svoj život nastaviti u šumi

Knjiga

Ne postoji prazna i besmislena knjiga. Ona je unutarnji dijalog autora, njegova mašta ucrtana između slova u zamišljene slike svijeta pretočene iz njegove interpretacije. Ona je to i kod čitatelja.…

Continue ReadingKnjiga