Read more about the article Kako je to moguće? Moderna patentirala mRNA cjepivo tri godine prije nego što je pandemija uopće počela
Epoha Portal Josip Horvat

Kako je to moguće? Moderna patentirala mRNA cjepivo tri godine prije nego što je pandemija uopće počela

Prema navodima mnogih znanstvenika i istraživača, protein SARS-CoV-2 sadrži DNK sekvencu identičnu genetskom kodu koji je patentirala farmaceutska kompanija Moderna tri godine prije nego što se pojavila pandemija COVID-a.Studija objavljena…

Continue ReadingKako je to moguće? Moderna patentirala mRNA cjepivo tri godine prije nego što je pandemija uopće počela