Guverner Floride Ron DeSantis – Nema šanse da Florida podrži Sporazum o pandemiji SZO-a

Republikanski guverner Floride Ron DeSantis rekao je kako nema šanse da Florida podrži Sporazum o pandemiji SZO-a. Tim ugovorom SZO bi dobio najveće ovlasti tijekom javnozdravstvenih kriza, zaobilazeći nacionalni suverenitet…

Continue ReadingGuverner Floride Ron DeSantis – Nema šanse da Florida podrži Sporazum o pandemiji SZO-a