Read more about the article Kada se električno vozilo sudari, čak i u manjoj nesreći, osiguravajuća društva unište cijeli automobil jer se baterija mora baciti
Epoha Portal Josip Horvat

Kada se električno vozilo sudari, čak i u manjoj nesreći, osiguravajuća društva unište cijeli automobil jer se baterija mora baciti

Mediji pod kontrolom korporacija konačno počinju prihvaćati istinu o revoluciji električnih vozila (EV), koja nije ni blizu ekoloških vrijednosti koje tvrde njeni zagovornici i promotori. Reuters je ovaj tjedan objavio članak koji…

Continue ReadingKada se električno vozilo sudari, čak i u manjoj nesreći, osiguravajuća društva unište cijeli automobil jer se baterija mora baciti