Read more about the article Mislav Kolakušić – Voda i odvoz smeća moraju biti besplatni, sve ostalo je pljačka i prevara
Epoha Portal Mladen Kondić

Mislav Kolakušić – Voda i odvoz smeća moraju biti besplatni, sve ostalo je pljačka i prevara

Zastupnik u EU parlamentu – Mislav Kolakušić, rekao je da voda i odvoz otpada moraju biti besplatni jer su građani te troškove platili kroz poreze i prireze. Nadalje je nadodao…

Continue ReadingMislav Kolakušić – Voda i odvoz smeća moraju biti besplatni, sve ostalo je pljačka i prevara