Read more about the article Redukcija vode u Istri
Epoha Portal Josip Horvat

Redukcija vode u Istri

U Istri je od jučer 18. srpnja ove godine na snazi restrikcija vode prvog stupnja, tj. zabrana korištenja pitke vode za pranje vozila, ulica, trgova i javnih površina te privatnih i javnih zelenih površina, tuširanja na plažama i…

Continue ReadingRedukcija vode u Istri

Na molu u Puli

Ljudi se bukivaju,ljudi plaču,ljudi se grle,valiže i kofe okolo lete.Niki parte,niki ustaju.Jeni i drugiod tuge umiru.Brod je pronatza partit.Facoli po ariji vijolajupozdravljajući vne ki utujinu parte.Z palube broda slapovi suzau…

Continue ReadingNa molu u Puli