Ljubav
Epoha Portal Slađana Petrović

Ljubav

U ovo potresno vrijeme kada svi govorimo o pažnji i brizi prema bližnjemu, o onome što ispunjava čovjekovu dušu, mene je inspirirao jedan, naizgled potpuno nebitan susret. Taj susret mi…

Continue Reading Ljubav
Studeni
Epoha Portal Slađana Petrović

Studeni

Početkom studenoga pripremim se na onu veliku tugu koja će me obuzeti. Znam, lijep je to mjesec... Jesen pokazuje svu svoju raskoš i ljepotu. Drveće se zlati u bojama jeseni. Sutoni…

Continue Reading Studeni
Komunikacija među različitim kulturama
Epoha Portal Slađana Petrović

Komunikacija među različitim kulturama

Hrvatska enciklopedija definira komunikaciju na sljedeći način: komunikacija (lat. communicatio: priopćavanje, razgovor).U komunikologiji, razmjena znakova i kombinacijâ znakova među ljudima (društvena komunikacija).U komunikaciji razlikujemo verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Kada je riječ o verbalnoj komunikaciji onda…

Continue Reading Komunikacija među različitim kulturama