Read more about the article Zašto se uporno odugovlači s potpisivanjem Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a?
Epoha Portal Matija Varga

Zašto se uporno odugovlači s potpisivanjem Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a?

Nedavno sam bio u jednom društvu u kojem je jedna od tema bila dvostruko oporezivanje, točnije nepostojanje Sporazuma o dvostrukom oporezivanju između Hrvatske i SAD-a. Nisam znao puno o tome,…

Continue ReadingZašto se uporno odugovlači s potpisivanjem Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i SAD-a?