Tesla – čovjek svjetlosti
Epoha Portal Renata Ivaštinović

Tesla – čovjek svjetlosti

"Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama" - Nikola Tesla, Smiljan, 10. 07.1856. - New York, 07. 01.1943. Za njega i doslovno možemo reći da je bio…

Continue Reading Tesla – čovjek svjetlosti
Prvi koraci u Novoj godini
Epoha Portal Kolumnist Elia Pekica

Prvi koraci u Novoj godini

Ići ukorak s vremenom... Biti ispred ili iza vremena. Nikada ga ne gubiti... Imati dovoljno vremena za ovo ili ono ili ga nemati? Kako kada i kako za koga. Stizati…

Continue Reading Prvi koraci u Novoj godini
Putem duha
Elia Pekica Pagon Putem duha

Putem duha

Nakon tri zbirke pjesama („Sama“, „U podnožju neba“ i „Ljubavne pjesme“), proznih djela („Globalno usijanje“, „Na Diogenovu putu“, „Manifest humanosti“ i „Oči našeg vremena“) te drugog izdanja knjige eseja „Manifest…

Continue Reading Putem duha
Pričaj mi priču!
Epoha Portal Božo Skoko

Pričaj mi priču!

T.J. Walker, jedan od najrazvikanijih svjetskih trenera za javne nastupe i jedan od najprodavanijih autora koji se bave tom tematikom u svojoj knjizi Tajna javnog nastupa bavi se i ključnim…

Continue Reading Pričaj mi priču!