Read more about the article UN – ova Agenda 2030 kao plan za kontrolu cijele Zemlje uključujući vodu, minerale, biljke i životinje
Epoha Portal Dario Novak

UN – ova Agenda 2030 kao plan za kontrolu cijele Zemlje uključujući vodu, minerale, biljke i životinje

UN-ova konferencija o životnoj sredini i razvoju koja se održala u Rio de Janeiru u Brazilu od 3. do 14.lipnja 1992. godine rezultirala je neobavezujućim planom akcije za UN o…

Continue ReadingUN – ova Agenda 2030 kao plan za kontrolu cijele Zemlje uključujući vodu, minerale, biljke i životinje