Read more about the article Građani u Londonu uništavaju ulične kamere jer im gradonačelnik želi naplaćivati kazne za preveliko kretanje
Epoha Portal Azra Pašić

Građani u Londonu uništavaju ulične kamere jer im gradonačelnik želi naplaćivati kazne za preveliko kretanje

Ono što u svemu ovome inspirira je upravo aktivan otpor građana jedino konkretne akcije mijenjaju stanje... Al valjda se to u ljudima probudi tek kada ih udare po džepu... Vidjeli…

Continue ReadingGrađani u Londonu uništavaju ulične kamere jer im gradonačelnik želi naplaćivati kazne za preveliko kretanje