Read more about the article Digitalni sadržaj kao alat za brendiranje država i alat javne diplomacije
Epoha Portal Digital

Digitalni sadržaj kao alat za brendiranje država i alat javne diplomacije

Ostvarivanje međunarodnih ciljeva država i njihovih politika javnim djelovanjem pokazuje se sve većim izazovom. Mnogi čimbenici definiraju taj izazov. Diplomacija je tradicionalno zatvoreno i općenito osjetljivo područje koje se mora…

Continue ReadingDigitalni sadržaj kao alat za brendiranje država i alat javne diplomacije