Read more about the article Kadi je Bog?
Epoha Portal Marko Pekica

Kadi je Bog?

Kadi je Bog pravde?Kadi je Bog dobrote?Kadi je Bog ljubavi?Kadi je Bog spasa?Kadi je Bog nade? Na tronu božanstva sad,na misto Boga nike nove vladare vidin.Od kuda su?Ki he šalje?Ča nan dobrega…

Continue ReadingKadi je Bog?