Epoha Portal Kolumnist Marko Ivan Pekica Avatar

Marko-Ivan Pekica - Upoznaj sebe

Marko-Ivan Pekica, profesor i predavač, novinar, pisac i pjesnik, scenarist, umjetnički fotograf i režiser. Po zvanju profesor suvremenog hrvatskog jezika i komparativne književnosti specijalizirao se u komunikologiji i PR edukaciji. Režirao je više od 150 propagandnih filmova i reportaža te preko 300 radio poruka. Radio je kao gost predavač na raznim fakultetima i raznim obrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Spasimo ovaj bolesni svijet

Spasimo ovaj bolesni svijet. Znam da ćete me odmah upitati: kako da to učinimo? Kako? Onako kako nas je dragi Bog učio. Moramo samo znati

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Kadi je Bog?

Kadi je Bog pravde? Kadi je Bog dobrote? Kadi je Bog ljubavi? Kadi je Bog spasa? Kadi je Bog nade?   Na tronu božanstva sad,

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Žena

Ljubav, ljepotu, nježnost, strast, sriču, novi život i dobrotu ti jedina nan darivaš. Prid tobon klečin i tebi u ime cilega muškega roda  vega svita

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

U ime naroda

U ime naroda kreden, kad komoč moren i kad kodar rivan. Kako bubrig u loju živin ja. U ime naroda kantan i dobren životu se

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Istro moja

Istro moja, srićo moja, rodni kraju moj. Svaderi san bija, cili svit san ubaša, nezabljene lipote san vidija, ma tako lipe zemlje nideri na svitu

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

Kip Slobode joped zove

Z Kipa Slobode joped čujen glas nade i glas spasa. Dajte mi sve ljude željne ljubavi, dajte mi sve ljude željne života, dajte mi sve

Sutra partin

Noć je. U postelji san. Vani bura puše, sve se ledi, a ja se potin. Ujutro rano na largi put, priko velike lokve gren. Roženice

Epoha Portal Marko-Ivan Pekica

U muzeju mojega ditinjstva

Vijađajući po svitu,sve najpoznatije muzeje i galerije san ubašai u najvećen bogatstvu vega svita san uživa.Ako me pitate kadi san najviše očaran ioduševljen bija,iskreno ću